Göç Araştırmaları Derneği tarafından Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin  desteğiyle hazırlanan “5. Yılında AB-Türkiye Mutabakatı” isimli rapor bu mutabakatın ve ardından gelen beş yıllık süreci farklı boyutlarıyla ele almak üzere gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan son çalışmadır.

Rapor araştırma asistanı Ekin Ürgen’in mutabakatın arkaplanını özetlediği yazısı, proje koordinatörü̈ Didem Danış’ın mutabakatla ilgili değerlendirme yazısı ve proje kapsamında farklı görüş ve mesleklerden uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz 14 görüşmenin dökümlerinden oluşmaktadır. Bu görüşmelerde Dr. Neva Övünç Öztürk, Doç. Dr. Feyzi Baban, Orçun Ulusoy, Dr. Ilse Van Liempt, Osman Sert, Dr. Gerald Knaus, Prof. Ahmet İçduygu, Prof. Murat Erdoğan, Naci Koru, Prof. Dawn Chatty, Selim Yıldırım, Mosab Al Nomairy, Dr. Begüm Başdaş ve Omar Kadkoy yer aldı ve AB-Türkiye mutabakatı ile ilgili değerlendirmelerini paylaştılar.

Kamuoyunda yeteri kadar konuşulmayan bu sürece dikkat çekmeyi ve çok boyutlu tartışma ve diyalog zemini oluşturmayı hedeflediğimiz bu çalışmanın hem AB ve Türkiye ilişkileri hem de göçmen ve mülteci hakları alanında araştırma yapan ve politika üreten kişilere faydalı olmasını hem de daha adil ve eşitlikçi söylem ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Bahsi geçen video-mülakatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun tamamını aşağıda bulabilirsiniz.