GAR Göç Araştırmaları Derneği 2021 Yılı Faaliyetleri

 

SEMİNERLER

 

IFEA – Amimo ekibiyle ortak yürüttüğümüz aylık “güncel göç meseleleri seminerleri”miz 2021 yılında da devam etti.

 

 • Doç. Dr. Mustafa Poyraz, Prof. Dr. Şükrü Aslan (28 Ocak 2021) – "Sınırlar, Mekanlar ve Kimlikler: Türkiye, Fransa ve Avusturya’da Değişe(meye)n Göçmen Aidiyetleri"
 • Sibel Karadağ, Dr. Deniz Sert, Dr. Didem Danış (25 Şubat 2021) – “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar”
 • Seçil Paçacı Elitok (25 Mart 2021) – “Özgürlükler ve Göçler Ülkesi: Amerika’nın Görünmez Duvarları”
 • Cemal Salman (28 Nisan 2021) – "Britanya ve Kıta Avrupası’nda Alevi Diaspora Deneyimi”
 • Film Screening and Discussion (27 May 2021) – "A year in Exile" by Malaz Usta. Discussant: Eda Elif Tibet
 • Dr. Rabia Karakaya Polat (26 Ekim 2021) – “Göç Yönetiminde Belediyelerin Rolü: İstanbul’da Çok Katmanlı Yönetişim”
 • Dr. Feyzi Baban (25 Kasım 2021) – "Suriyeli Mültecilerin Kırılgan Hayatları: Göç, Vatandaşlık ve Türkiye’de Geçici Koruma"
 • Dr. Murat Kırdar (29 Aralık 2021) – “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Emek Piyasasına Entegrasyonu”

 

ATÖLYE VE KONFERANSLAR

 

“5. yılında Avrupa Birliği Türkiye Mutabakatı” başlıklı panel, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteği ve TURABDER ortaklığıyla 18 Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Dr. Deniz Sert, (GAR, TURABDER & Özyeğin Üniv.) moderatörlüğünde gerçekleşen online panele Dr. Didem Danış (GAR & Galatasaray Üniv.), Erkut Emcioğlu (European Stability Initiative), Dr. Neva Övünç Öztürk (GAR & Ankara Üniv.) ve Orçun Ulusoy (Vrije Universiteit Amsterdam) katıldı.

 

“Yüksek Nitelikli Göç” başlıklı online panel 8 Nisan 2021 tarihinde düzendi. Dr. Didem Danış’ın moderatörlüğünde, Dr. Zeynep Yanaşmayan, Dr. Adem Yavuz Elveren ve Elif Aktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı panelle beraber, Elif Aktaş’ın hazırladığı, yüksek nitelikli göç konulu okuma listesi web sitemizde paylaşıldı.

 

“Yüksek Nitelikli Geriye Göç” başlıklı online panel 22 Nisan 2021 tarihinde düzendi. Dr. Didem Danış’ın moderatörlüğünde, Dr. Meltem Yılmaz Şener, Dr. Nilay Kılınç ve Zehra Hopyar’ın konuşmacı olarak katıldığı panelle beraber, Zehra Hopyar'ın hazırladığı, geriye göç ve yurtdışından Türkiye’ye yüksek nitelikli geriye göç konulu okuma listesi web sitemizde paylaşıldı.

 

Türkiye’de Göç ve Bilgi İletişim Teknolojileri” başlıklı online atölye, GAR ve Université de Neuchâtel işbirliğinde 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

 

70. Yılında 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni Yeniden Değerlendirmek” başlıklı iki panel 5 Haziran 2021 tarihinde, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle düzenlendi. Orçun Ulusoy moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Av. Ayşegül Yalçın Eriş; 8 Haziran 2021’de Dr. Derya Özkul moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Metin Çorabatır ve Dr. Neva Övünç Öztürk tartışmacı olarak yer aldılar.

 

Gender in Humanitarian Action başlıklı Dr. Lülüfer Körükmez ve Meriç Çağlar tarafından hazırlanan eğitim online eğitim AAR Japan ve GAR işbirliğinde, UNHCR destekleriyle 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

 

Afgan Göçü: Küresel ve Yerel Perspektifler başlıklı konferans Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ve GAR işbirliğiyle 4 Kasım 2021 tarihinde hibrit yöntemle gerçekleştirildi. Prof. Orhan Deniz, Dr. Sibel Karadağ ve Dr. Angeliki Dimitriadi’nin sunumlarının ardından, Prof. Alessandro Monsutti, Afgan göçünün küresel ve yerel boyutları hakkında bir kapanış konuşması yaptı.

 

Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yeni Kuşakların Penceresinden Göçün 60 Yılı" başlıklı online panel, Dr. Besim Can Zırh’ın moderatörlüğünde, Dilan Deniz Kılıç, Melih Keser, Görkem Şahin ve Yusuf As'ın katılımı ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirildi.

 

GAR AKADEMİ

 

GAR Göç Araştırmaları Derneği'nin verdiği eğitim programları 2021 yılı Bahar ve Güz döneminde, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliğinin katkılarıyla devam etti. 2021 yılında GAR Akademi kapsamında gerçekleştirilen dersler şöyledir:

 

 • Göç Çalışmaları Dersleri I (Nisan 2021)

 

 • 6 Nisan 2021 – “Göç Çalışmalarına Giriş” – Doç. Dr. Deniz Sert
 • 13 Nisan 2021 – “Göç Araştırmalarında Yöntem” – Doç. Dr. Didem Danış
 • 20 Nisan 2021 – “Göç ve Hukuk” – Neva Övünç Öztürk
 • 27 Nisan 2021 – “Göç ve Kültür” – Besim Can Zırh

 

 • Göç Çalışmaları Dersleri II (Mayıs 2021)

 

 • 4 Mayıs 2021 – “Göç ve Güvenlik” – Sibel Karadağ
 • 11 Mayıs 2021 – “Göç, Kent ve Antropoloji” – Kristen Biehl
 • 18 Mayıs 2021 – “Göç ve Medya” – Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel
 • 25 Mayıs 2021 - “Göç ve Sosyal Politika” – Doç. Dr. Polat S. Alpman

 

 • Göç Çalışmaları Dersleri III (Haziran 2021)

 

 • 1 Haziran 2021 – “Göç ve İnsani Yardım” – Eda Sevinin
 • 8 Haziran 2021 – “Göç ve Uyum” – Gülay Uğur Göksel
 • 15 Haziran 2021 – “Göç ve Toplumsal Bellek” – İlhan Zeynep Karakılıç
 • 22 Haziran 2021 – “Göç ve Vatandaşlık” – Lülüfer Körükmez

 

 • Perspectives on Refugee Labor in Migration Studies (Kasım 2021)

 

 • 10-17-24 Kasım – Maissam Nimer

 

 • Göç Çalışmalarında Kentsel Perspektifler (Kasım-Aralık 2021)

 

 • 23-30 Kasım & 7 Aralık – Şule Can

 

RAPORLAR

 

Göç Araştırmaları Derneği bünyesinde, Embassy of Switzerland in Turkey desteğiyle, Dr. Sibel Karadağ tarafından, Dr. Didem Danış ve Dr. Deniz Sert’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen araştırma, Ocak 2021’de “Ghosts of Istanbul: Afghans at the Margins of Precarity” (İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar) başlığıyla yayımlandı.

 

Göç Araştırmaları Derneği bünyesinde Dr. Didem Danış koordinatörlüğünde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle hazırlanan “5. Yılında AB-Türkiye Mutabakatı” isimli rapor, mutabakatın ve ardından gelen beş yıllık süreci farklı boyutlarıyla ele almak üzere gerçekleştirilen proje kapsamında yayımlandı. Rapor araştırma asistanı Ekin Ürgen’in mutabakatın arka planını özetlediği yazısı, proje koordinatörü̈ Didem Danış’ın mutabakatla ilgili değerlendirme yazısı ve proje kapsamında farklı görüş ve mesleklerden uzmanlarla gerçekleştirilen 14 görüşmenin dökümlerinden oluşmaktadır.

 

Göç Araştırmaları Derneği bünyesinde, Dr. Ayşem Biriz Karaçay koordinatörlüğünde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle hazırlanan  “70. Yılında 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, Dr. Ayşem Biriz Karaçay imzalı değerlendirme yazısı; proje kapsamında düzenlenen iki panelin dökümü; 1951 Cenevre Sözleşmesi, 1967 New York Protokolü ve Türkiye’nin Resmî Gazete’de onayladığı sözleşme metni ve bu metinlere eşlik eden görseller yer almaktadır.

 

Göç Araştırmaları Derneği bünyesinde, Dr. Besim Can Zırh koordinatörlüğünde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle hazırlanan “Almanya Türkiye arasındaki İşgücü Göçünün Altmışıncı Yılı Üzerine bir Değerlendirme: “İyi ki buradayız!” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, Dr. Besim Can Zırh imzalı değerlendirme yazısı;  60 yılın kronolojisi; Türkiye-Almanya göçüne dair önerilen 150 eserden oluşan kaynakça yer almaktadır.

 

GAR AKADEMİ YURT DIŞI RÖPORTAJ SERİSİ

 

GAR Göç Araştırmaları Derneği tarafından, yurtdışında akademik çalışmalarını sürdüren Türkiyeli genç akademisyenlerle bir video röportaj dizisi gerçekleştirildi. GAR üyesi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülay Uğur Göksel ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Buse Akkaya tarafından yürütülen bu video röportaj serisinde katılımcıların akademik yolculuğu, tecrübeleri, kişisel hikayeleri konuşuldu.

 

 1. Mert Koçak, Macaristan (Nisan 2021)

İzlemek için tıklayınız.

 

 1. Begüm Dereli, İspanya (Nisan 2021)

İzlemek için tıklayınız.

 

 1. Elif Aktaş, Fransa (Mayıs 2021)

İzlemek için tıklayınız.

 

 1. Oğuz Alyanak, ABD (Mayıs 2021)

İzlemek için tıklayınız.

 

 1. Derya Özkul & Dr. Ayça Arkılıç, Avustralya & Yeni Zelanda (Mayıs 2021)

İzlemek için tıklayınız.

 

GAR PODCAST

 

Göç Araştırmaları Derneği, podcast yayınları aracılığıyla Spotify ve Spreaker platformalarında yer almaya başladı. GAR Podcast’in ilk program serisi, Fırat Çoban tarafından, Göç ve Emek Podcast Serisi başlığıyla gerçekleştirildi. FES Türkiye Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Göç ve Emek Podcast Serisi, alandaki önemli çalışmaları yazarlarıyla birlikte mercek altına almayı, böylelikle hem akademik hem de politik olarak önemi gittikçe artmakta olan göçmen emeği tartışmalarına katkı sunmayı hedefliyor. 13 bölüm süren Göç ve Emek Podcast Serisini aşağıdaki bağlantılardan dinleyebilirsiniz.

 

 1. Emre Eren Korkmaz ile Tekstil Sektöründe Göçmen İşçilik (Mayıs 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Doç. Dr. Hasan Tekgüç ile Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri (Mayıs 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Dr. Saniye Dedeoglu ile Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler (Mayıs 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Sibel Karadağ ile Afgan Mülteci Emeği (Haziran 2021) 

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Yasir Bodur ile Afrikalı Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Katılımları (Haziran 2021) 

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Doç. Dr. Polat S. Alpman ile Esmer Yakalılar: Kent, Sınıf, Kimlik ve Kürt Emeği (Haziran 2021) 

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş ile Küresel Fabrika Kentinin Görünmeyen İşçileri: Denizli'de Suriyeli Göçmenler (Temmuz 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Dr. Gülay Toksöz ile Emanet Emek: Göç Yollarında Kadınlar (Eylül 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Doç. Dr. Didem Danış ile Afgan Göçü Bağlamında Türkiye’de Güncel Tartışmalar (Eylül 2021) 

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. İlhan Zeynep Karakılıç ve Dr. Besim Can Zırh ile Covid-19 Salgını ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği (Ekim 2021) 

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Mustafa Ammar Kılıç ile Trakya'dan Karadeniz'e Tarım ve Hayvancılıkta Göçmen Emeği (Ekim 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Mehmet Türkmen ile Dar Kapıdan Geçmek: Sendikal Mücadele ve Göçmen İşçiler (Kasım 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

 1. Mehmet Ali Mendillioğlu ile “Geri Dönüşüm İşçiliği, Sıfır Atık Projesi ve Göçmen (Kasım 2021)

Dinlemek için tıklayınız.

 

OKUMA LİSTELERİ

 

Göç Araştırmaları Derneği, web sayfasından erişebilir olan okuma listelerini güncellemeye, 2021 yılında iki yeni okuma listesi ekleyerek devam etti. Yeni eklenen okuma listeleri şöyledir:

 

Hazırlayan: Elif Aktaş

Hazırlayan: Zehra Hopyar

 

FİLM GÖSTERİMİ

 

GAR ve IFEA-Amimo iş birliğiyle düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri kapsamında, 27 Mayıs 2021 günü Zoom aracılığıyla, Malaz Usta’nın "A year in Exile" adlı filminin gösterimi gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından Eda Elif Tibet’in yürütücülüğünde filme dair bir tartışma yürütüldü.

 

HABER DERLEMESİ

 

Türkiye’deki Afganlar başlıklı 16 Temmuz 2021 ile 10 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki gelişmelere ışık tutan haber derlemesi, Léa Aleyna Fournier tarafından hazırlandı ve GAR internet sitesinden yayımlandı.

 

AÇIKLAMALAR

 

GAR Göç Araştırmaları Derneği olarak 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde bir açıklama yayımladık: “Kurtuluşun tek başına değil, hep beraber olduğuna inananların günü.”

 

Mültecilere yönelik nefret saldırılarına karşı aralarında GAR Göç Araştırmaları Derneğinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hak savunucusu örgütler, #NefreteKarşıBirlikteYaşam başlıklı bir kamuoyu çağrısında bulundular.

 

GAR ÜYELERİNİN FAALİYETLERİ

 

Dr. Deniz Sert, Uluslararası İlişkiler Konseyi ve Ankara Politikalar Merkezi iş birliğiyle 21 Nisan 2021’de düzenlenen "Türkiye'deki Suriyeliler" panelinde konuştu.

 

Dr. Didem Danış ile AB ve Türkiye'nin göç politikası ve Türkiye'deki Suriyelilerin yasal statüsü üzerine Gazete Duvar’akonuştu.

 

Dr. Besim Can Zırh, Spektrum dergisinin "İnisiyatifin Sivil Hâli" odaklı 5. sayısı için "Üniversiteden Sivil Topluma Doğru Göç Çalışmaları Alanına Dair Bilgi Üretiminin Sivil İnisiyatif Hâli Olarak GAR" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

 

Dr. Didem Danış, Medyascope’ta yayınlanan “Adaylıktan sınır bekçiliğine AB-Türkiye ilişkileri" başlıklı Femfikir programına konuk oldu.

 

Dr. Neva Övünç Öztürk, Dr. Polat S. Alpman ve Dr. Gülay Uğur Göksel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübünün 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlediği tek çatı seminerlerinde konuştu.

 

Omar Kadkoy, 18 Haziran 2021 tarihinde, "The Fourth Deportation of Abaza – Adyghe (Circassian-Tscherkessisch) Refugees from Syria: In Abkhazia & Turkey başlıklı webinarda konuştu.

 

Dr. Didem Danış, Yunanistan’ın beş ülkeden sığınma başvuruları için Türkiye'yi adres göstermesi üzerine  Medyascope’akonuştu.

 

Dr. Sibel Karadağ, EMEK Partisinin 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde düzenlediği Göç Konferansında konuştu.

 

Dr. Didem Danış ve Omar Kadkoy, 21 Haziran'da DİSK tarafından düzenlenen "Dünya Mülteciler Günü Paneli: Mülteci İşçiler, Sendikalar ve Barış" etkinliğinde konuştular.

 

Dr. Deniz Sert, Medyascope’ta “AB ve Türkiye’deki sığınmacılar” başlıklı yayında konuştu.

 

Dr. Besim Can Zırh'ın "Gurbette Ölüm: Avrupa Göç-Mekânda Türk Göçmenlere Yönelik Cenaze Hizmetlerinin Ulusaşırı Kurumsallaşması" makalesi "Danse Macabre Ölüm ve Ölüm Uygulamaları" başlıklı derleme kitapta yayınlandı.

 

Dr. Polat Alpman, Medyascope’ta "Afgan mültecilerin iç ve dış siyasete etkisi" başlıklı programa katıldı.

 

Dr. Didem Danış, BirGün Gazetesi’ne konuştu: “Göçmenlik konusu popülist söylemlerle konuşuluyor”

 

Dr. Didem Danış, 28 Temmuz’da HALK TV’de yayınlanan Günün Raporu programına konuk oldu.

 

Dr. Didem Danış, Independent Türkçe’ye konuştu: “Göçmenlerde birinci kuşak suça bulaşmaz”

 

Dr. Polat S. Alpman, Birikim Dergisi’ne yazdı: "Gerçekçi Bir Muhalefet ve Göçmenler: Suriyeliler, Afganlar ve Diğerleri…"

 

Dr. Neva Övünç Öztürk, “İklim Mülteciliği Kavramının Hukuki Görünümü: Mevcut Koruma Araçlarının  Değerlendirilmesi ve Çözüm  Önerileri” başlıklı bir değerlendirme yazısı yazdı.

 

Dr. Lülüfer Körükmez, BirGün Gazetesi’ne konuştu: “Göçmenlerin geri dönecek yeri yok”

 

Dr. Didem Danış, BirGün Gazetesi’ne konuştu: “Hükümet acilen harekete geçmeli”

 

Dr. Didem Danış, Van ziyaretinden izlenimlerini Gazete Duvar’dan Meral Candan ile paylaştı: “Kimsesizler mezarlığında kimliksiz mezar taşları: Batsın bu dünya.”

 

Dr. Didem Danış, Gazete Duvar’dan İrfan Aktan'a bir mülakat verdi: "İktidar mültecilerde belirsizliğin gücünü kullanıyor."

 

Dr. Sibel Karadağ, Evrensel'den Duygu Ayber Gültekin'in sorularını yanıtladı: “10 soruda Afganistan’dan göç gerçeği”

 

Dr. Didem Danış, 23 Ağustos Pazartesi günü, Afgan göçünün dünü, bugünü ve geleceğinin konuşulacağı Göç Gündemiprogramına konuk oldu.

 

Dr. İlke Şanlıer Yüksel'in katkı sunduğu "Visual Methodology in Migration Studies New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions" başlıklı kitap yayımlandı.

 

Dr. Didem Danış, Medyascope’ta yayınlanan Yurttaş Postası'nda göç ve sivil toplum üzerine konuştu.

 

Dr. Doğuş Şimşek, Medyascope’tan Işın Eliçin'e bir mülakat verdi: “Şeffaf olunmadığı sürece kamuoyunda mülteci karşıtlığı yükselmeye devam edecek.”

 

Dr. Sibel Karadağ, 30 Ağustos’ta Göç Mülteciler ve Çözüm başlıklı Demokrasi İçin Birlik panelinde konuştu.

 

Dr. Didem Danış'ın Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili gündemi takiben Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılarla beraber katıldığı Van gezisinden izlenimlerini GAR internet sitesi aracılığıyla aktardı.

 

Dr. Didem Danış, Hemhâl'e bir mülakat verdi: “Avrupa göçmenleri dışsallaştırıyor, Türkiye araçsallaştırıyor”

 

Meriç Çağlar, Velvele için "Güvenlik ve Mağduriyet Çıkmazında Mülteci Erkekler" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

 

Dr. Didem Danış, Işık Üniversitesi’nin düzenlediği "Türkiye'nin Göç Gündemi" başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

 

Dr. Besim Can Zırh, GAV tarafından düzenlenen İşgücü Göçünün 60. yılında Almanya'da Türk Toplumu Sempozyumunda, “Avrupa’da Ulus-aşırı Cenaze Hizmetlerinin Kurumsallaşması ve DİTİB” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

 

Dr. Besim Can Zırh, Birikim Dergisi’nin Eylül ayındaki "İşçi Göçünün 60. Yılı" özel sayısına yazdı: Tanıksız konuklukların izinde fotoğraf: Göçün 60. yılında geriye bakmak

 

Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Meriç Çağlar, Çukurova Sanat Girişiminin düzenlediği Göç ve Kent konulu toplantıya katıldılar.

 

Dr. Besim Can Zırh, Ruhr Müzesi tarafından hazırlanan Ergun Çağatay'ın "Biz Buralıyız: Türk-Alman Yaşamı 1990" fotoğraf sergisinin Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen Ankara açılışında, “Göçün 60. Yılında Geriye Bakmak: Tanıksız Konuklukların İzinde Fotoğraf” başlıklı konuşma yaptı.

Dr. Besim Can ZIRH, Almanya’ya işçi göçünün 60. yılı vesilesiyle Oksident podcast programına konuk oldu.

 

Dr. Didem Danış, Dr. Derya Özkul ve Dr. Ayşem Biriz Karaçay, 11-12 Ekim’de Yeditepe Üniversitesinde düzenlenen “International Migration in the 21st Century” adlı konferansta, “GAR: 1951’den 2021’e Türkiye’nin Mülteci ve Sınır Politikaları” isimli seminerde tebliğ sundular.

 

Dr. Didem Danış ve Dr. Polat Alpman'ın görüş bildirdiği, “1Soruşturma: Göç Meselesinin Köşe Yazılarına Yansıması” başlıklı Rapor Bülteni yayımlandı.

 

Dr. Polat Alpman'ın BİSAV Yaz Seminerleri kapsamında verdiği "Göç Yönetimi ve Göçmen Emeği" başlıklı dersin videosu BİSAV Youtube Kanalında yayınlandı.

 

Dr. Doğuş Şimşek ve Dr. Gülay Uğur Göksel Mikroscope’un “hoşgörü” temalı 6. sayısı için Gülçin Karabağ’a konuk oldu.

 

Dr. Derya Özkul'un Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunu, uluslararası camiadaki ve Türkiye’den sonra en çok Suriyeli barındıran Lübnan’daki tartışmalara odaklanarak incelediği politika analizi IstanPol tarafından yayımlandı.

 

Dr. Besim Can Zırh, Türkiye Almanya İşgücü Anlaşmasının 60. Yılı etkinlikleri kapsamında CCRD etkinliğinde “60 Yıllık Konukluğun Tanığı: Berlin” başlıklı bir konuşma yaptı.

 

Dr. Polat Alpman'ın Dokuz8Haber'den Dilan Taşdemir'e mülakat verdi: “Ekonomik krizde mülteci yoksulluğu”

 

Dr. Esra Demirkol, haftalık bülten Belediye’nin Aralık 2021 sayısına yazdı: “Göç Polı̇tı̇kaları Ayrımcılığı Ortadan Kaldıracak Nı̇telı̇kte Olmalı”

 

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]