Göç Araştırmaları Derneği GAR

2022 Yılı Faaliyetleri

 

ARAŞTIRMA

Mart – Temmuz 2022 tarihleri "Suriye’den Göçün Onuncu Yılında Sivil Toplum Deneyiminin Değerlendirilmesi" başlıklı bir araştırma projesi, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliğin katkılarıyla gerçekleştirildi. Dr. Besim Can Zırh ve Dr. Esra Demirkol Colosio'nun proje koordinatörleri, Dr. Cansu Akbaş Demirel, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış'ın araştırmacı olarak yer aldığı araştırmanın bulguları, 19 Kasım 2022 tarihinde Salt Galata’da düzenlenen panel ile paylaşıldı.

Haziran 2022’de başlayan, Eda Sevinin’in proje koordinatörü, Dr. Lülüfer Körükmez’in araştırmacı olarak yer aldığı “Reception of Afghans in Turkey: Lessons Learned?” isimli araştırma projesi devam ediyor.

  

GAR AKADEMİ

2022 Yılı Bahar Dönemi “Göç ve Emek Ders Serisi”

 • 15-22-29 Mart 2022, Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, “Türkiye İşgücü Piyasasında Göçmenler: Sömürü, Hiyerarşi ve Direnç Mekanizmaları”
 • 5-12-19 Nisan 2022, Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu, “İşyerinden Mahallelere Suriyeli Emekçiler: Mekânsal Ayar, Sömürü ve Disiplin”
 • 17-24 Mayıs 2022, Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Dr. Lülüfer Körükmez, “Göçmen Emeği ve Toplumsal Cinsiyet”

2022 Yılı Güz Dönemi

 • 31 Ekim-7 Kasım 2022, Dr. Eda Sevinin, “Göç Yönetimi, İnsani Yardım ve Türkiye”
 • 14-21 Kasım 2022, Dr. Zeynep Şahin-Mencütek, “Geri Dönüş/Gönderme: Kavramlar, Aktörler ve Küresel Deneyimler”

 

SEMİNERLER 

Güncel Göç Seminerleri, IFEA-Amimo & GAR

 • 26 Ocak 2022, Hacı Çevik, “Türkiye’de Öteki ve Biz İnşası Bağlamında Sosyo-Kültürel Entegrasyon”
 • 15 Şubat 2022, Dr. Estella Carpi, "Urban-itarian Encounters in Lebanon, Turkey, and Jordan After Displacement from Syria”
 • 31 Mart 2022, Feriha Nazda Güngördü, “Suriyeli Mültecilerin İzmir'de Mekan Oluşturma ve Yer Seçim Süreçleri”
 • 25 Nisan 2022, Dr. Özgür Bülent Erdoğan, "Zorlu alanlarda kültürlerarası aracılık: Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Toplum Çevirmenleri"
 • 26 Mayıs 2022, Nouran Gad , “Istanbul, a new political center for the Arab World ?”
 • 7 Haziran 2022, Dr. Elif Babül, “Compulsory Guesthood, Social Cohesion, and the Politics of Hospitality in Turkey”
 • 27 Ekim 2022, Dr. Sibel Karadağ, “Sınırlar, Teknoloji ve Aktörler: Van ve Edirne Üzerine Karşılaştırmalı Analiz”
 • 22 Kasım 2022, Hakan Ünay, “Sınırsız Dünyadan Duvarlı Dünyaya: Türkiye Merkezli Bir Değerlendirme”

 

ATÖLYELER 

 • 22 Nisan 2022’de, 100Sene100Nesne işbirliğiyle, "Göç Yollarında Nesneler" Atölyesi düzenledik.
 • 6 Mayıs 2022’de, Depo İstanbul işbirliğiyle “Göç, Hafıza, Arşiv ve Müze” atölyesi düzenledik.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR 

 • 6 Şubat 2022 günü GAR, DİSK ve çeşitli siyasal parti temsilcilerinin katılımıyla, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenin 19'unun donarak yaşamını yitirdiği İpsala sınır bölgesini ziyaret ettik.
 • 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde, Nesin Matematik Köyünde, "Göç ve Uyuma Eleştirel Yaklaşımlar" başlıklı bir yaz okulu düzenledik.

 

GAR ÜYELERİNİN FAALİYETLERİ

 

Dr. Didem Danış, Hilal Dikmen’le birlikte, CeSPI için “Migrant and Refugee Integration in Turkey: Definition, Policies And Challenges” başlıklı bir değerlendirme kaleme aldı. 

Dr. Sibel Karadağ, “Refugees in Turkey: A successful deal for whom?” başlıklı online panelde konuştu.

Dr. Lülüfer Körükmez, "Piyasa, Politika ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Kadın Emeği" başlıklı bir rapor kaleme aldı.

Dr. Derya Özkul, Pirha’ya mülakat verdi: “Mültecilere yönelik nefret, siyasi ortamda körükleniyor” 

Dr. Derya Özkul’un derleyenleri, Dr. Besim Can Zırh’ın yazarları arasında olduğu Aleviliğin diaspora boyutuna da odaklanan makaleler içeren “the Alevis in Modern Turkey and the Diaspora” kitabı yayımlandı. 

Dr. Didem Danış, Uluslararası Göç ve İntibak Derneğinin düzenlediği “Göç ve Entegrasyon” etkiliğinde konuştu.

Dr. Didem Danış'ın da aralarında bulunduğu uzmanlar "seyreltme" projesini DW’ye değerlendirdi 

Dr. Sibel Karadağ, Begüm Başdaş'ın hazırladığı Yollarda programına konuk oldu.

Dr. Sibel Karadağ, Dr. Ebru Turhan ile birlikte İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan, "Mülteci Mutabakatının 6. Yıldönümünde Almanya-AB-Türkiye İlişkileri" programına konuk oldu. 

Dr. Neva Övünç Öztürk, İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi’nin mülteci statüsü belirleme işlemlerinin hukuki boyutu ve avukatların rolü üzerine düzenlediği etkinlikte konuştu.

Dr. Didem Danış, Dijital Neşriyat'ın yeni bölümünde Monsutti'nin Afgan göçü üzerine kitabını değerlendirdi.

Dr. Derya Özkul'un "Governing Migration and Asylum Amid Covid-19 and Legal Precarity in Turkey" başlıklı çalışması Middle East Law and Governance Journal’da yayımlandı. 

Dr. Lülüfer Körükmez, Dr. İlhan Zeynep Karakılıç ve Dr. Didem Danış hazırladıkları "Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri: Mecburiyet, Müzakere, Değişim” raporuyla Monokritik’ekonuk oldu.

Dr. Onur Unutulmaz, “Sığınmacı Krizleri ve Zorunlu Göçün Küresel Yönetimi” başlıklı program için Çevre TV’yekonuk oldu. 

Dr. Didem Danış, Dr. Murat Erdoğan ile birlikte Medyascope’ta Gülçin Karabağ'a konuk olarak son günlerdeki mülteciler gündemi hakkındaki soruları yanıtladı. 

Dr. Didem Danış Türkiye'nin mülteci gündemine ilişkin Bianet’ten Ruken Tuncel'in sorularını cevapladı. 

Dr. Didem Danış, Independent Türkçe’den Abdulhakim Günaydın’a konuştu: ‘Geri göndereceğiz' söyleminin hukuki, sosyal ve siyasi gerçekliği yok

Dr. Neva Övünç Öztürk Türkiye'nin mülteci gündemiyle ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı.

Dr. Lülüfer Körükmez, Türkiye'nin mülteci gündemi konusunda Ekmek ve Gül'e konuk oldu.

Dr. Neva Övünç Öztürk, Evrensel Gazetesi’ne geri gönderme başta olmak üzere göç gündemi üzerine konuştu.

Dr. Sibel Karadağ, Türkiye'nin mülteci gündemiyle ilgili Medyascope’ta Işın Eliçin'e konuk oldu. 

Dr. Didem Danış, Evrensel'den Serpil İlgün'e konuştu: "Mülteci konusu siyasallaştığında barış içinde yaşam dinamitleniyor."

Dr. Lülüfer Körükmez, Türkiye'nin mülteci gündemiyle ilgili Ege Saati'ne mülakat verdi: “Bu bir insan hakları krizidir" 

Dr. Lülüfer Körükmez, Dr. Didem Danış ve Dr. İlhan Zeynep Karakılıç'ın 2019 yılında Mersin, İzmir ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri mülakatlardan kaleme aldıkları makale Alternatif Politika’da yayımlandı.

Dr. Neva Övünç Öztürk, ODTÜ Sosyoloji Topluluğu’nun düzenlediği Türkiye'de Göçmenler Panelinde konuştu.

Dr. Didem Danış, Dr. Sibel Karadağ ve Dr. Doğuş Şimşek, DİSK Göçmen İşçiler Dairesi’nin düzenlediği “Mültecilik, Göç ve Göçmen Emeği” sempozyumunda konuştu.

Dr. Lülüfer Körükmez, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nde "işçi sınıfı ve enternasyonalizmi ışığında göç ve mülteciler ve çözüm önerileri" panelinde konuştu. 

Dr. Esra Demirkol Colosio, beyond.istanbul’un 12. sayısına yazdı: “Depremde Göçmen/Mülteci Olmak”

Omar Kadkoy, Mohamed Hashem'a Türkiye'nin mülteci gündemiyle ilgili mülakat verdi: ‘Syria isn’t safe for repatriation’: Turkey’s plan to relocate a million refugees to Idlib. 

Dr. Didem Danış, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Mülteciler Günü Panelinde konuştu.

Dr. Besim Can Zırh, Perspektif’in Avrupa’da Nikah Dosyası’na yazdı: “Evliliğin Göçü: Kısmetten Öte Köy Var Mıdır?”

Dr. Deniz Sert'in Şevval Alparslan ile birlikte kaleme aldığı "Externalising Externalisation and Bad Governance of Migration in the EU: Turkey Learning from Europe" başlıklı makale yayımlandı.

Dr. Didem Danış ve Dr. Lülüfer Körükmez'in de katıldı, Kırkayak Kültür tarafından düzenlenecek “Kentsel Çalışmalar Programı” ilk toplantısı 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Dr. Lülüfer Körükmez, "Mülteciler ve Ayrımcı Söylemler" üzerine konuşmak için Göç Gündemi programına konuk oldu.

Dr. Besim Can Zırh, Perspektif için yazdı: “Bir Araştırma Dersi Penceresinden Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı”

Dr. Besim Can Zırh, "Gurbetin Oyları: Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı ve Diaspora İnşası" başlıklı GAV seminerinde konuştu.

Dr. Didem Danış, Duvar’dan Hacı Bişkin'e mülakat verdi: "Bahsettiğim sebeplerle gelişen bu mekânsal toplanmalara karşı, devletin bu şekilde bir seyreltme politikası uygulamasının ters sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.

Dr. Didem Danış, İstanbul Buluşmalarına katıldı.

Dr. Besim Can Zırh ve Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, MSGSÜ Sosyoloji Konferansı 2022’de “Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Toplumsal Araştırma: Sosyolojinin Deneyimi” başlıklı bir atölye yürüttüler.

Dr. Ayşem Biriz Karaçay'ın editörleri arasında olduğu, Dr. Kadir Onur Unutulmaz, Dr. Didem Danış, Dr. Deniz Sert ve Dr. Sibel Karadağ’ın makaleleriyle katkı verdiği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin "Türkiye’nin Göç Siyaseti Özel Sayısı" yayımlandı.

Dr. Didem Danış, Antropoloji Derneği'nin 30. Yılı vesilesiyle düzenlenen "Dernekler, İşleyişleri ve Etkinlikleri" başlıklı toplantıda, "Üniversite Dışında Bilgi Üretimi: Göç Araştırmaları Derneği" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Dr. Besim Can Zırh, Perspektif'in "Beyin Göçü ve Expatlar" sayısı için yazdı: Gidemeyenlerin Ülkesi 2.0: “Beyin Göçü” Değil, “Duygu Göçü”