GAR

6 Şubat 2024

Göç Araştırmaları Derneği olarak 6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm insanları saygıyla anıyor; yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Deprem bölgesinde ve deprem nedeniyle göç etmek zorunda kaldıkları yeni yerleşim bölgelerinde yaşamı yeniden kurmaya çalışan tüm insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. 

GAR olarak depremin ilk gününden itibaren yaşananları takip etmeye; sorunları, ihtiyaçları, çözüm mekanizmalarını kayıt altına almaya ve dile getirmeye çalıştık.  6 Şubat depreminin etkilerinin en ciddi biçimde hissedildiği iller, aynı zamanda mülteci ve göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerdi. Çoğu zaman görmezden gelinen ya da ayrımcı söylem ve pratiklere maruz kalan mülteci ve göçmenlerin durumunu tespit etmek üzere depremin ardından üç ayrı rapor yayımladık. 

Depremin ardından bir yıl geçti. Bugün bir kez daha depremi yaşayan herkes için raporlarımızda temel sorunlar olarak tespit ettiğimiz; barınma, göç, sağlık, su, hijyen, geçim kaynakları, eğitim, güvenlik, hak ve hizmetlere eşit erişim gibi alanlarda sorunları çözmek için hangi somut adımların atıldığını hep birlikte soruyor ve bu sorulara açık ve net yanıtlar almak istiyoruz. 

Göçmen ve mülteciler de dahil olmak üzere afetten etkilenen herkes için kapsayıcı müdahale ve iyileştirme süreçlerinin geliştirilmesini acilen talep ediyoruz.