GAR üyeleri Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış tarafından 2019 yılı Haziran-Ekim ayları arasında yürütülen “Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context” [Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet] başlıklı projenin ön sonuçları İzmir'de sunuluyor. 

YUKK değişiklikleri hakkında diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte hazırladığımız ortak değerlendirmeyi dikkatlerinize sunuyoruz.

Derneğimizin son günlerde Suriyeli göçmenlerin geri gönderilme haberleriyle ilgili yaptığı açık çağrı ve basın açıklamasını paylaşıyoruz.

Funded by Heinrich Böll Stiftung, GAR is hosting Prof. Ricard Zapata Barrero to give a public talk and closing keynote of the IMISCOE PhD Summer School 2019 Istanbul.

Derneğimiz üyelerinden Doç. Dr. Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi) ve Doç. Dr. Deniz Sert (Özyeğin Üniversitesi)’in katıldığı, Avrupa ve Türkiye’ mülteci krizinin etkilerinin konuşulduğu Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panel 19 Nisan'da Salt Galata’da gerçekleşti. Panelin diğer konuşmacısı Lyon II Üniversitesi’nden siyaset bilimci Camille Hamidi iken, panelin kolaylaştırıcılığını Toulouse Üniversitesi’nden Jean-Fransçois Pérouse yaptı.

3 Mayıs 2019, İstanbul
Cezayir Toplantı Salonu

9.00-9.30 – Açılış – Kristen Biehl (SU GENDER) ve Didem Danış (GAR)
Lülüfer Körükmez, Cavidan Soykan, İlhan Zeynep Karakılıç - Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet raporunun tanıtımı

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]