GAR üyeleri Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış tarafından 2019 yılı Haziran-Ekim ayları arasında yürütülen “Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context” [Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet] başlıklı projenin ön sonuçları İzmir'de sunuluyor. 

 

Mersin'de MAYA Derneği ve IMIS (Osnabrück University, Almanya) ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Göç, Emek ve Mekan Konferansı 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 

Derneğimiz üyelerinden Doç. Dr. Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi) ve Doç. Dr. Deniz Sert (Özyeğin Üniversitesi)’in katıldığı, Avrupa ve Türkiye’ mülteci krizinin etkilerinin konuşulduğu Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panel 19 Nisan'da Salt Galata’da gerçekleşti. Panelin diğer konuşmacısı Lyon II Üniversitesi’nden siyaset bilimci Camille Hamidi iken, panelin kolaylaştırıcılığını Toulouse Üniversitesi’nden Jean-Fransçois Pérouse yaptı.

3 Mayıs 2019 - İstanbul

Ulus devletler ve sınırlar var olduğundan beri önemli bir mesele haline dönüşen göç, bir yandan yaşanan savaşlar, çatışmalar, ekonomik ve çevresel sorunlar, diğer yandan da ulaşım ve iletişim kanallarının yaygınlaşması ve hızlanması ile birlikte giderek daha fazla insanın hayatını etkiler hale gelmiş ve buna paralel olarak göç araştırmaları da önemli bir çalışma alanı olarak gelişmiştir. Fakat göç alanında toplumsal cinsiyet odaklı çalışmaların gerek konu, gerek analiz perspektifi olarak görülmesi oldukça yenidir.

20-21 Haziran 2018'de "Integration and Social Cohesion: Merging best practices with theoretical implications" başlıklı bir uluslararası konferans düzenledik. Davetli konuşmacı olarak Prof. Adrian Favell'in ardından, Dr. Doğuş Şimşek, Dr. Gülay U. Göksel, Dr. K. Onur Unutulmaz ve Dr. Neva Övünç Öztürk entegrasyon ve uyum üzerine farklı disiplinlerden konuşmalar yaptılar. Toplantının ikinci günü yerel, ulusal ve uluslararası STK ve kuruluş temsicilerinin katılımıyla devam etti. Bu konferans IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) ve IPLI Foundation desteğiyle Salt Galata evsahipliğinde gerçekleşti.

GAR – Göç Araştırmaları Derneği olarak 8 Şubat 2018 tarihinde “Göçün Diğer Yüzü: Afgan Göçmenler” başlıklı bir atölye çalışması düzenledik. Toplantıya Afgan göçmen ve mültecilerle ilgili araştırma yapan yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile konuyla ilgili akademisyen ve sivil toplum çalışanları katıldı. Salt Galata ev sahipliğinde gerçekleşen atölyenin amacı genç araştırmacıları bir araya getirerek disiplinlerarası bir yaklaşımla karşılıklı fikir alışverişini beslemek ve ilerisi için işbirlikleri geliştirmeyi sağlayacak bir ortam yaratmaktı.

Atölyenin sonunda, Ferhad Aivazi’nin yönettiği Ve dönüp duruyoruz öylece (25’) ve İhsan Gülcan’ın yönettiği Afganistan-Küçüksu Arası (7’23’’) başlıklı belgeseller izlendi.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]