Afghan Migration: Global and Local Perspectives

4 Kasım 2021, Perşembe 16.30 - 20.00

Organizasyon: IFEA & GAR

 For the Employees of Humanitarian NGOs in Gaziantep, Şanlıurfa and Kahramanmaraş

This training aims to contribute to gender equality and promote to employ gender lens in the humanitarian space in order to increase the effectiveness of the actions of NGOs since vulnerable individuals are heterogeneous and has different needs. In addition to responding to vulnerable individuals, gender perspective also necessitates focusing on group values, attitudes, and relations as well as general context which is vital in humanitarian strategies and interventions.

1951 Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yılında, bu anlaşmaya koyduğu coğrafi sınırlama kararıyla çok farklı bir pratik geliştiren Türkiye'nin bu 70 yıl içinde değişen/değişmeyen  göç politikalarını, uluslararası hukuk, dış politika, göçmen ve mülteci hakları ve sınır politikaları çerçevesinde yeniden masaya yatırmak için konunun uzmanı konuklarla video-röportajlar gerçekleştirdik.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) son yirmi yılda hayatımızın hemen her alanında büyük ve hızlı değişimlere neden oldu. Öte yandan, uluslararası göç, BİT'lerin çok seviyeli ve çok yönlü etkisinin gözlemlendiği önemli bir alandır.

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) olarak, 22 Nisan 2021, Perşembe günü saat 17.00-19.00 arasında, yüksek nitelikli geriye göçü ele alacağımız çevrimiçi bir panel düzenliyoruz.

Amerikalı siyaset bilimci Wendy Pearlman'ın Türkiye dahil çeşitli ülkelerde yaşayan yüzden fazla Suriyeliyle gerçekleştirdiği uzun görüşmelerden yola çıkarak hazırladığı kitap üzerine konuşacağımız online toplantıya herkes davetlidir.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]