29 Kasım 2018, Perşembe, 18:00-20:00, Cezayir Toplantı Salonu

Osmanlı İmparatorluğu’nda Muhacirler, Yerliler ve Uyum Sorunları
Dr. Oktay Özel

19. yüzyılın ikinci yarısı ve takip eden yüzyılın ilk çeyreği Osmanlı/Türkiye tarihinde kitlesel göçlerin tarihidir. 1860’lardan itibaren yaşanan her büyük göç dalgası bugünkü Türkiye coğrafyasına yüzbinlerce muhacir yığdı. İlk muhacir nesli binbir zorlukla hayatta kalmaya ve uyum sağlamaya çalışırken, 1910’lardan itibaren içine girilen uzun savaş döneminde aynı coğrafya belki bu muhacirlere yakın miktarda gayrimüslim nüfusunu kaybetti. Türkiye coğrafyası son büyük tarihsel demografik dönüşümünü böylece, bir çeşit nüfus mühendisliğine de soyunan siyasetin eşliğinde yaşadı. 1920’lerin yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 13 milyonluk nüfusunun en az üçte biri son yüz yılda gelen muhacir kökenliydiler. Türkiye bir bakıma muhacir ülkesi olarak yeniden kurulmuş oldu. Bu sunuş, muhacirlerin uyum sorunlarına ve buna eşlik eden gerilimli, çatışmalı ve yer yer hayli şiddet içeren süreçlere dair bir tarihsel eskiz çizmeyi deneyecek.

Dr. Oktay Özel / Tarihçi. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Tarih Vakfı Yönetim Kurulu ve International Association for Ottoman Social and Economic History (IAOSEH) Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Kebikeç (Ankara) dergisi Yayın Kurulu üyesi. Başlıca ilgi ve araştırma alanları olarak Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi çerçevesinde 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına Anadolu coğrafyasında nüfus hareketleri, yerleşim düzeninde ve toplum yapısındaki değişmeler ile Celâlilik üzerine çalışmaları var.