GAR Göç Araştırmaları Derneği ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) Göç ve Hareketlilik Araştırma Grubu (aMIMO) tarafından düzenlenen güncel göç seminerlerinin dördüncüsü 30 Ocak 2020 Perşembe günü, saat 18.00’da Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.  Dr. Damla Bayraktar Aksel’i “Köken Devlet ve Köken Ülke Politikaları” başlıklı konuşmasıyla ağırlayacağımız toplantıyı takvimlerinize not etmeyi unutmayın!

Özet: Son yirmi yıldır, yurtdışında göçmenleri olan pek çok ülke bu gruplarla bağlarını tekrardan harekete geçirmek ve güçlendirmek amacıyla yeni ve daha proaktif politika gereçlerinden faydalanmaya başladı. Diaspora katılımını hedefleyen bu politikalar geleneksel vatandaşlık rejimlerini yeniden tanımlarken, aynı zamanda göçmenlerin ve onlardan sonra gelen nesillerin siyasi pratikleri üzerinde etkili oldu. Bu seminerde köken devlet ve göçmenler arasında değişen ilişki biçimleri ele alınacaktır. Sunum ilk olarak diasporalar ve ulusaşırılık literatürlerinde son yıllarda geliştirilen tezleri ortaya koyacaktır. Sunumun ikinci bölümünde Damla B. Aksel, göç veren ülke olarak Türkiye’nin yurtdışındaki vatandaşlarına yönelik zaman içinde değişen politikaları ve Fransa ile Amerika’daki göçmenlerle olan ilişkilerini incelediği kitabında (Home States and Homeland Politics, Köken Devlet ve Köken Ülke Politikaları) eriştiği bulguları paylaşacaktır. Ulusaşırılık ve diaspora literatürleri çerçevesinde kavramsallaştırılan çalışma, Türkiye, Fransa ve Amerika’da yaklaşık yüz kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelere ve arşiv verilerinin analizine dayanmaktadır.

Özgeçmiş: Damla B. Aksel, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisansını, Science Po Paris’de Kamu Politikaları alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora derecesini Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde (MiReKoc) koordinatörlük görevinde bulundu ve MiReKoc’un araştırma partneri olduğu Horizon2020 Projesi CEASEVAL’de (Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development) doktora sonrası araştırmacısı olarak çalıştı. Araştırmaları göç politikaları, ulusaşırlık, diasporalar, düzensiz göç, Avrupalılaşma ve AB-Türkiye ilişkilerine odaklanmaktadır. Home States and Homeland Politics (2019) kitabının yazarı ve Migration Around Turkey (2013) kitabının editörleri arasındadır.