DUYURU: SEMİNERİMİZ COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

GAR ve IFEA-Amimo tarafından ortak düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri Aksaray Üniversitesi'nden Dr. Uğur Yıldız'ın yapacağı "Sığınma Yolculuklarının İzinin Sürülmesi: Türkiye Üzerinden Kanada'ya Ulusötesi Mülteci Hareketi" başlıklı konuşmayla devam ediyor.

Tarih ve Saat: Perşembe 26 Mart 2020 18:00 – 20:00

Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Bu seminerde, Tracing Asylum Journeys adıyla Eylül 2019’da Routledge Yayınevi tarafından basılan araştırmanın bazı sonuçları sunulacaktır. Bu çalışma, Avrupa dışı ülkelerden Türkiye’ye gelerek sığınma talebinde bulunan ve nihayetinde Kanada’ya yerleşen bireylerin ulus-ötesi “sığınma yolculuğu”nu incelemektedir. Suriye, Afganistan, Eritre, Etiyopya, Irak, İran, Somali, Sudan ve Kongo yurttaşları ile yapılan etnografik araştırmaya dayanan çalışma, sığınmacılar, o dönemde mülteci statüsü belirleme sürecini yürüten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Kanada’nın mülteci yerleştirme programı arasındaki etkileşimleri incelemektedir. Çalışma, sığınmacıların deneyimlerine ve pratiklerine odaklanarak sığınma yolculuğunun hem hareketlilikhem durağanlık içerdiğini ve devletlerin göç sistemleri dahilinde sığınmacılara atfedilen kimlik ve etiketlerin akışkanlığı ile göreceliliğinin mikro-siyasal bir imgesini oluşturduğunu göstermektedir. Bir metot olarak yolculuk yaklaşımı doğrultusunda benimsenen çok alanlı etnografi, sığınma yolculuğu olgusunun çok katmanlı, doğrusal olmayan ve heterojen yolculuklardan oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşım ve etnografik saha çalışması, sığınmacıların deneyimledikleri güzergâhlar ile iskân ve yeniden iskân edildikleri ülkelerde yerel-ötesi sosyal ağlar oluştururken, dünün, bugünün ve yarının sığınma yolcuları arasında bilginin üretimi ve yeniden üretiminin yanı sıra bu bilginin yayılması ve dağılmasının nasıl kendi içinde bir “sığınma habitusu” inşa ettiğine işaret etmektedir.

Uğur Yıldız

Dr. Uğur Yıldız Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde 2010 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından yüksek lisansı 2012 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve doktora eğitimini 2017 yılında Kanada’da Carleton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. İlgi alanları arasında sınırlar ve göç, mülteciler, yönetimsellik ve yurttaşlık konuları yer almaktadır. Mültecilerle ilgili çeşitli projelerde de yer almış olan Dr. Yıldız halen Aksaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.