GAR ve IFEA-Amimo tarafından ortak düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri 2020 sonbaharında pandemiden dolayı online olarak başlıyor. İlk seminerde GAR üyelerinden Polat Alpman “Gitsin, memleketinde ölsün!”: İstanbul’daki Göçmenlerin Sağlık Sistemindeki Yeri” başlıklı konuşmayı sunacak.

Bu konuşmanın içeriği, Polat Alpman’ın Eda Sevinin’le beraber yürüttüğü, Gani Aladağ’ın araştırma asistanlığını yaptığı ve Yurttaşlık Derneği tarafından desteklenen “Göçmenlerin İstanbul'da sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki sosyal ve yasal engelleri ve kolaylaştırıcıları anlamak” başlıklı araştırmanın sonuçlarına dayanıyor. (Araştırmanın raporu çok yakında İngilizce ve Türkçe olarak websayfamızda paylaşılacak).

İstanbul’da yaşayan mültecilerin ve göçmenlerin sağlık sistemine erişimlerinin önünde birçok engel bulunmaktadır. Bir yandan “Geçici Koruma” statüsü ile sağlanan göreli haklardan faydalanan geniş bir kesim, diğer yandan tümüyle göz ardı edilen ve kimi zaman ölüme terk edilen insanlar arasında savrulan sağlık sisteminin mülteciler ve göçmenler açısından ne anlama geldiğini tartışmayı hedeflediğimiz seminerimize hepinizi bekleriz.

Polat S. Alpman: GAR - Göç Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Polat Alpman’ın başlıca çalışma alanları göç, sosyal eşitsizlik, ayrımcılık, kent, siyaset ve kimliktir. Esmer Yakalılar isimli bir kitabı bulunan Alpman’ın çalışmaları birçok farklı kitapta ve dergide yayınlanmıştır. Yalova Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kayıt için bu bağlantıdaki formu doldurabilirsiniz.