Göç Araştırmaları Derneği (GAR) üyeleri sosyolog Dr. Didem Danış, Dr. İlhan Zeynep Karakılıç ve Dr. Lülüfer Körükmez, bu seminerde zorunlu göç ve yeniden yerleşme sürecinde Suriyeli kadınların toplumsal cinsiyet norm ve ilişkilerinde yaşanan dönüşümü, özellikle de ev dışında ücretli çalışma durumunda yaşanan toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair müzakereleri tartışacaklar. Bu konuşma, üçlü tarafından Mayıs 2020’de, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle hazırlanan “Mecburiyet, Müzakere, Değişim: Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri" isimli rapora dayanmaktadır. Çalışma, 2019 yaz aylarında üç kentte (Mersin, Gaziantep ve İzmir) yapılan görüşmelerden elde edilen bulguları inceleyerek, yeniden yerleşme sürecinde Suriyeli kadınların ücretli işe girişleri ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini konu almaktadır.

Raporun Türkçe ve İngilizce versiyonlarını GAR websayfasında bulabilirsiniz.

Dr. Didem Danış Galatasaray Üniv. Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği’nin (GAR) kurucu başkanı ve IFEA-Amimo üyesidir. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Siyaset bilimi ve sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı.  Fransa’da çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Didem Danış’ın başlıca araştırma konuları olan göç, şehir sosyolojisi ve sosyal demografi alanında yayınları bulunmaktadır.

Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Aynı bölümdeki doktora eğitimini 2015 yılında tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde çalışıyor. Hem yüksek lisans ve doktora tezinde hem de yer aldığı çeşitli araştırma projelerinde; zorunlu göç, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, göçmenlerin ekonomik içerilmesi, göçmen dövizlerinin etkisi gibi göç olgusunun çeşitli veçhelerinin yanı sıra toplumsal hafıza, kırsal sosyoloji ve sosyal ağlar konularında da araştırma yapmaktadır.

Dr. Lülüfer Körükmez, doktorasını, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Ermenistan’dan Türkiye’ye işgücü göçü ve ulus-ötesi göçmen ağları konulu teziyle 2012 yılında almıştır. 2017 yılına kadar aynı bölümde çalışmıştır. 2017 yılından bu yana Türkiye İnsan Hakları Vakfında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Uluslararası göç, toplumsal cinsiyet, ulus-ötesicilik, ayrımcılık konularında çalışmalar yapmaktadır.

Kayıt için bu bağlantıdaki formu doldurabilirsiniz.