GAR ve IFEA-Amimo tarafından ortak düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.00'de Dr. Seçil Paçacı Elitok tarafından verilecek “Özgürlükler ve Göçler Ülkesi” Amerika’nın Görünmeyen Duvarları" başlıklı seminerle devam ediyor. Bu seminerde yakın dönem Amerikan siyasetine ve seçim kampanyalarına damgasını vuran göç politikaları ana hatları ile incelenecektir. Öncelikle makro düzeyde ABD'deki göçmen nüfus, bu nüfusun dağılımı ve profili hakkında kısaca bir bilgi verilecektir. Ardından, 2008 yılından bugüne Obama ve Trump döneminin göç politikaları özetlenecek; söylem düzeyinde ve uygulamadaki farklar ve benzerlikler eleştirel bir açıdan karşılaştırılacaktır. Bu politikaların göçmenler üzerindeki etkisi ve seçmenlerden aldığı destekler ve itirazlara değinildikten sonra, son bölümde Biden'in seçim kampanyasında göç politikasına dair taahhütleri ve yeni dönem ile birlikte Biden'den beklentiler tartışılacaktır.

 

Dr. Seçil Paçacı Elitok

Seçil Elitok, Marmara Üniversitesi İktisat bölümü lisans eğitiminin ardından, 2008 yılında Utah Üniversitesi (ABD) Ekonomi bölümünden doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası çalışmalarına Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde(HWWI) Marie Curie araştırmacısı olarak göç alanında devam etmiştir. 2012 yılında İstanbul’a Mercator-IPM (İstanbul Politikalar Merkezi) araştırmacısı olarak dönüp ‘’Türkiye- AB ilişkilerinde göçün rolü” konulu araştırma projesini tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde(MireKoç), İstanbul’daki Afrika kökenli kadın göçmenler (LeFAMSol) üzerine bir projede araştırmacı olarak görev almıştır. 2016 yılında doçentlik unvanını AB-Türkiye ilişkileri alanında almasının ardından, 2016 yılında eşi ve iki çocuğuyla ABD’nin Michigan eyaletine göç etmiştir. Wayne State Üniversitesi Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi’nde (Center for the Study of Citizenship, CSC) araştırmacı ve Michigan Eyalet Üniversitesi, Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi’nde (Center for European, Russian and Euroasian Studies,CERES) misafir öğretim görevlisidir. Çalışma alanları, AB- Türkiye ilişkileri, AB Göç yönetimi, geri dönüş göçü, ikili sosyal güvenlik anlaşmalarında göçmen haklarının taşınabilirliği, işçi dövizleri, kalifiye emeğin göçü, toplumsal cinsiyet ve göç, göç ekonomisi ve göç politikasıdır. Hamburg Üniversitesi, Utah Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesinde göç ve uyum dersleri vermiştir. Halen Oakland Üniversite’sinde Ortadoğu ve göç üzerine dersler vermektedir.

 

Seminerin zoom linkini edinmek için kayıt yaptırmayı unutmayın:

https://www.surveymonkey.com/r/FH9QQ77