GAR ve IFEA-Amimo tarafından ortak düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri 28 Nisan  2021 tarihinde saat 18.00'de Dr. Cemal Salman tarafından verilecek “Britanya ve Kıta Avurpası’nda Alevi Diaspora Deneyimi” başlıklı seminerle devam ediyor. Çalışma, Anadolu’da yüzyıllarca kapalı kaldıkları sosyomekansal düzenlerinden uzaklaşarak çeşitli nedenlerle yurt dışına göç etmiş Alevilerin, yarım yüzyılı bulan diaspora deneyimine odaklanıyor. Temelde dış göçün toplumsal hafıza, inanç ve kültür kimliğine etkisini Aleviler üzerinden görmeyi amaçlayan çalışmanın önemli çıktılarından biri de “homojen göçmen” algısına karşı argümanlarıdır. Bu anlamda sunum, Alevi diaspora deneyimini Britanya ve Almanya Alevilerinin göç nedenleri ve dönemi, göç yönü, kuşak farkları, yerleşim ağı, topluluk profili ve örgütlenme yapısı gibi özellikleri üzerinden karşılaştırmaya dayanıyor.

 

Cemal Salman

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktor öğretim üyesidir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini Gazi Üniversitesi’nde; doktora derecesini aynı alanda, İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Doktora çalışmaları sürecinde 2013-2014 yılları arasında çeşitli sürelerle Sivas-Yıldızeli, Ankara, Almanya ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde alan araştırmaları yürüttü, 2014 yılında altı ay süreyle Almanya-Köln Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. “Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Dönüşümü” başlıklı tezi Doktora dalında Türk Sosyal Bilimler Derneği 2017 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne layık görüldü. Yine 2017 yılında DİSK-Kemal Türkler Emek Araştırmaları Ödülü’ne layık görülen “Suriyeli Göçmen Emeği” araştırmasını yürüten ekibin içinde yer aldı. “Dış Göçün Toplumsal Hafıza, İnanç ve Kültüre Etkisi: Britanya ve Almanya Alevileri” başlıklı doktora sonrası araştırma projesiyle TÜBİTAK bursu kazandı ve Ağustos 2018-2019 arasında University College London’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Eylül 2019’dan beri de “İstanbul’da Suriyeli Sığınmacıların Barınma Deneyimleri” başlıklı TÜBİTAK projesinin araştırma ekibi içindedir. Salman; akademik alanda mekân kuramı ve politikası, göç, kentleşme, toplumsal hafıza, kültür-kimlik çalışmaları ve özelde Alevi kimliği konularıyla ilgilidir. “Lâmekândan Cihana: Göç Kimlik Alevilik” adlı kitabının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda bu konularda çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Bu webinara kayıt olmak için bağlantıdaki formu doldurabilirsiniz.