Göç Yönetiminde Belediyelerin Rolü: İstanbul’da Çok Katmanlı Yönetişim

Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat

26 Ekim 2021, Salı, saat 18.00 

Kayıt olmak için tıklayınız.

Türkiye’de ikamet eden 3,6 milyon Suriyeli mültecinin %98,6’sı yaşamını kentlerde sürdürüyor. Bu durum, yerel yönetimler için kendi bölgelerinde ikamet eden Suriyeli nüfusu da dikkate alarak politika üretme gerekliliği doğuruyor. Ne var ki, belediyelerin erişebildiği kaynakların sınırlı olması, mülteci nüfusun ihtiyaçlarına yönelik hizmet yürütebilmesi için tanımlanmış bir ek bütçelerinin olmaması, göç konusunda görev ve yükümlülüklerini tanımlayan bir yasal çerçevenin eksikliği ve göç alanında yürütülen ulusal politika çerçevesinin değişkenliği, yerel yönetimlerin Suriyeli mültecilere yönelik politika üretmelerini zorlaştırıyor. Üstelik, belediyelerin giderek merkezileşen yönetim karşısında hareket alanlarının daralması kendisini göç yönetimi alanında da hissettiriyor. Bu çalışma, 500.000’in üzerinde Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan İstanbul’da yürütülen nitel çalışmalar üzerine inşa edilmiştir. Araştırmada belediyelerin yukarıda bahsedilen zorluklarla baş ederken başvurdukları yöntemler, iş birliği yaptıkları aktörler ve göç alanında kapasite geliştirmek için ürettikleri politikalar incelenmiştir. Araştırma, tüm bu sorulara çok katmanlı yönetişim (multi level governance) çerçevesinden cevap vermeye çalışırken yerel yönetimlerin göç alanında ürettikleri politikaların karmaşık ve zaman zaman da oldukça şaşırtıcı siyasal ilişki ağları ve yönetişim alanları açabildiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

  

Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Araştırmaları eleştirel güvenlik çalışmaları, teknoloji ve siyaset, eleştirel söylem analizi gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Son zamanlarda ise özellikle yerel seviyede göç söylemleri ve politikalarını incelemektedir. 2018-2021 arasında yürüttüğü British Academy tarafından desteklenen proje çerçevesinde (Prof. Dr. Vivien Lowndes ile ortak) Istanbul ve Adana’da saha çalışmaları yapmıştır. Göç ve mültecilik ile ilgili makaleleri Critical Discourse Studies, Local Government Studies ve Journal of Refugee Studies dergilerinde yayınlanmıştır.