28 Şubat 2019, Perşembe, 18.00-20.00 Cezayir Toplantı Salonu

Refugee Management Between Turkey and Europe, Past vs. Present Timothy Reno

IPLI Vakfı Direktorü Timoty Reno bu sunuşunda, 1923 Lozan Antlaşması ile hukuki bir zemin kazanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Yunanistan ve Milletler Cemiyeti’nin Rum mübadillerin durumu ile günümüzde Türkiye’den Avrupa Birliği’ne geçen mültecilerin durumlarını kamu politikaları açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Sunuşun dili İngilizce’dir.

Timothy Reno: Doktora adayı, Sciences Po Paris’te Halkla İlişkiler yüksek lisansını tamamladı. Araştırma alanları arasında uluslararası kalkınma, özellikle Türkiye ve AB bağlamında mülteci ve göçmen politikaları bulunmaktadır. Lusiada Uluslararası Politika ve Güvenlik Araştırma Merkezi’nde ( CLIPIS) araştırmalarda da bulunmaktadır.