27 Aralık 2019, Perşembe, 18.00-20.00, Cezayir Toplantı Salonu

İki Dünya Savaşı Arasında Suriye ve Lübnan’da Göçmen Olmak, Dr. Seda Altuğ

Dr. Seda Altuğ, bu sunumunda, 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’den en kalabalık mülteci grubunu kabul eden Suriye’deki mülteci meselesini inceleyecektir. üzerine olacaktır. İki dünya savaşı arasında Fransız manda idaresi tarafından yönetilen Suriye, özellikle 1915 sonrası Suriye’ye sığınan Ermeniler başta olmak üzere, 1950’lere kadar 500 bine yakın insanın durağı olmuştur. Mülteci meselesi farklı toplumsal kesimler, Fransız yönetimi ve elbette ki mültecilerin kendisi için de bir hayli çetrefilli bir mesele haline gelmiştir. Bu sunum, 1946 yılına kadar Fransız manda yönetimi altında olan Suriye’de mülteci meselesinin ülkedeki farklı toplumsal ve politik gruplar nezdindeki tartışılma biçimlerinin yanı sıra, Fransız yönetiminin mülteci politikaları ve mülteciler ve yerel toplum arasındaki sosyo-politik ve ekonomik ilişkiler gibi konulara değinecektir.

Seda Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Altuğ doktorasını Utrecht Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora tezi ”Sectarianism in the Syrian Jazira: Community, land and violence in the memories of World War I and the French mandate (1915- 1939) (Suriye Cezire’sinde Mezhepçilik: 1. Dünya Savaşı ve Fransız mandası dönemi hatıralarında cemaat, toprak ve şiddet (1915-1939) başlığını taşımaktadır. Altuğ’un ilgi alanları Suriye’de devlet-toplum ilişkileri, toprak meselesi, mezhepçilik, imparatorluk, sınır ve toplumsal hafızadır. Altuğ, 2018-2019 akademik yılını Berlin Forum Transregionale Studien’de araştırmacı olarak geçirmektedir.