31 Ocak 2019, Perşembe, 18.00-20.00 Cezayir Toplantı Salonu

Amerika’da İbadet: Türkiye Kökenli Göçmenlerin Dinsel Aidiyetlerinin

Sınırları, Z. Selen Artan-Bayhan

ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerle yapılan derinlemesine mülakatlara dayanan bu sunum, göçmenlerin dini cemaat olarak nasıl organize olduklarını, dini pratiklerini ve aidiyetlerinin sınırlarını ele alıyor. Amerika’daki mevcut siyasal söylemin öteki olarak kurduğu Müslümanlık tanımına rağmen, göçmenlerin dini aidiyetlerinin aşılması mümkünolmayan bir sınır olarak algılanmamasının sebeplerini tartışıyor.

Z. Selen Artan-Bayhan: The Graduate Center, CUNY’de sosyoloji doktorası yaptı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri veren Artan-Bayhan’ın araştırma alanları arasında göç, aidiyet, cinsiyet ve medya bulunuyor.