28 Mart 2019, Perşembe, 18.00-20.00 Cezayir Toplantı Salonu

The Incorporation of Syrian Healthcare Professionals in Turkey: Temporal Horizons and Partial Integration, Souad Osseiran

Dr. Souad Osseiran sunuşunda daha önce çok incelenmemiş bir alan olan Suriyeli sağlık sektörü çalışanlarının Türkiye’deki sağlık sistemine uyum süreçlerinden bahsedecek. Bunun için, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de uzun süre kalacakları öngörülerek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün birlikte hazırladığı ve Suriyeli sağlık çalışanlarının Türkiye’de Göçmen Sağlık Merkezleri’nde çalışmasına dayanan projesini inceleyecek. Bu proje dolayısı ile hem Suriyeli sağlık sektörü çalışanları hızlı bir şekilde Türkiye’deki sağlık sistemine uyum sağlarken, Türkiye’nin mevcut sağlık sistemi de göçmenlere hizmet verebilecek yeni bir kapasite kazanmış oluyor. Dr. Osseiran, 21 Suriyeli sağlık çalışanı ile yaptığı görüşmelere dayanan bu sunuşta, bahsi geçen projenin göçmenler için zaman ve emek bağlamında yarattığı yeni olasılıkları ve belirsizlikleri gösterecek. Sunumun dili İngilizce’dir.

Dr. Souad Osseiran: Doktora çalışmalarını 2017 yılında University of London, Goldsmiths College’da antropoloji alanında tamamlamıştır. 2017-2018 yıllarında Stiftung Mercator-IPC araştırmacısı olarak çalışmıştır. Halen Koç Universitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.