GAR Göç Araştırmaları Derneği olarak 2017 yılından bu yana, göç alanında pek çok çalışmaya imza atmakla birlikte, üretilen bilgilerin yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında dayanışmanın ve paylaşımın derinleşmesi adına faaliyetler yürütmeye gayret ettik. Kuruluşumuzun üçüncü yıldönümünde ise GAR Akademi’nin temellerini attık. Günümüz dünyasının toplumsal ve siyasal konjonktüründe özgür ve nitelikli bilgi üretimi ve bu bilgiye erişim gün geçtikçe daha da güç hale gelmekte. Üniversite kurumunun misyonu ve niteliği, bilgi üretim ve paylaşım süreçlerinin özelleşme, bürokratikleşme ve ticarileşme mantığına tabi kılınması nedeniyle dünya çapında bir krizden geçmekte. Devam etmekte olan küresel salgın, bu krizi daha da görünür kılmış durumda.

GAR Akademi, özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle yola çıktı. Bu yeni arayışımızda, eleştirel ve bilimsel bilgiyi derinleştirmeyi, interdisipliner ve geniş bir yelpazeye uzanan konu içeriğini akran danışmanlığı ve interaktif öğrenme biçimleri aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçladık. Bilginin metaya dönüşmeden kolektif ve kapsayıcı bir biçimde paylaşımının toplumsal değerine olan inancımızdan hareketle 21. yüzyılın en önemli alanlarından biri olan göç çalışmalarında özgür, evrensel ve nitelikli bilgiyi üretmek ve yaymak istedik.

Bu amaçlar doğrultusunda kurulan GAR Akademi’nin ilk döneminde;

  • Göç çalışmaları alanında farklı konulara odaklanan 5 online derse ev sahipliği yaptık. Online derslerimiz herkese açık ve ücretsiz bir şekilde yapıldı ve mekânsal kısıtlılığımızı aşarak daha geniş bir kitleye erişmemizi sağladı.
  • Derslerimize Türkiye’deki 56 farklı şehirden katılımın yanı sıra Almanya, Portekiz, Avusturya, İngiltere, Polonya, Kanada, Fransa, İsveç, Hollanda, İsviçre, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan ve İtalya olmak üzere toplam 14 ülke ve 32 farklı şehirden katılım oldu.
  • Toplamda 20 haftadan oluşan 5 ders boyunca 40 saatlik online ders serisi yapıldı.
  • Derslere toplamda 2021 kişi kayıt yaptırdı ve bunlar arasından dersleri düzenli takip eden 882 kişiye katılım belgesi verildi.

GAR Akademi 2020 Güz dönemi boyunca, derslerin koordinatörlüğü Sibel Karadağ, idari asistanlığını da Fırat Çoban üstlenmiştir.

GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.