Özgür ve yenilikçi bilginin üretimi ve yaygınlaştırılması için yeni bir arayışla yola çıkan GAR Akademi, 2020-2021 güz akademik dönemini Sibel Karadağ tarafından Haziran ayında ilki verilen “21. Yüzyılda Sınır ve Göç” dersinin tekrarı ile açıyor!

Sınır çalışmaları, özellikle 1980’li yıllardan itibaren yükselen oranda ilgi görmeye başladı ve genişledi. Sınıra ve sınır pratiklerine dair çok boyutlu yaklaşımlar, eleştirel coğrafya, güvenlik ve teknoloji çalışmaları, antropoloji, sosyoloji, ulusötesi siyaset, tarih, ekonomi, hukuk gibi pek çok disiplini bir araya getirdi. Son 40 yıldır, dünyanın jeopolitik yapısının değişmesi, neoliberal iktisadi değişimler, küreselleşme ve iletişim teknolojileri, sınır kavramının kapsamı, işlevselliği ve konumuna dair yeni tartışmalara zemin hazırladı. 11 Eylül saldırısından itibaren ise, artan güvenlik paradigması ile örülen duvarlar, bariyerler, tel örgüler, denizlerdeki ölümler, kamplarda kapatılan insanlar ve farklı konumlardaki sınır kontrolleri, sınır çalışmalarının incelediği meseleler haline geldi. Sınırlarla ilgili bu gelişmelerle eşzamanlı olarak göç hareketleri de hızlandı: Son yirmi yılda, savaşlar, hak ihlalleri, çatışmalar, yoksulluk ve zorlu yaşam koşullarından kaçıp küresel batı ve kuzeyde daha iyi bir yaşam umuduyla yollara düşen insanların sayısı 70 milyonu geçti. Bu yoğun göç hareketliliğini kontrol etmeyi amaçlayan çok boyutlu sınır pratikleri, yepyeni teknolojilerle birleşti. Sınırlar ve sınır bölgeleri, bugün artık sadece toprak egemenliğinin çeperi olarak değil, toplumsal ve siyasal yapının ve değişimin laboratuvarları haline geldi.

Bu ders serisi, sınırın ve göçün günümüz dünyasını şekillendirmedeki başat rolünden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Dersler, sınırın hem kavramsal hem coğrafi anlamlarına değinerek göç hareketliliğinin yönetimine ilişkin sınırın yapısı, değişimi, mantığı ve pratiklerine odaklanacaktır.

Dersler, Eylül ve Ekim ayı boyunca, Çarşamba günleri saat 18.00’da online olarak yapılacaktır.

GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

 

23 Eylül 2020 – “Sınır çalışmalarına giriş: Gezegenin bölüşümü”

30 Eylül 2020 - “Sınır çizme pratikleri ve göç: Coğrafi çeperden her yere"

7 Ekim 2020 - “Sınırın ekonomi-politiği: Sınır endüstrisi, taşeronlaşma ve kaçakçılık”

14 Ekim 2020 - “Sınır ve teknoloji: Akıllı sınırlar, algoritma ve büyük veri”

Katılım Koşulları

Bu ders göç ve sınırlar konusuna ilgi duyan herkese açıktır. Ders serisinin en az üçünü tamamlayan katılımcılara, GAR Akademi katılım belgesi verilecektir.

Başvuru formu için: https://tr.surveymonkey.com/r/FNGVHW2

Dersi Hazırlayan: Sibel Karadağ

Sibel Karadağ, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamlamak üzeredir. 2018-2019 yılında, Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı olmuştur. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde (MiReKoc) araştırmacı ve GAR Göç Araştırmaları Derneği’nde akademik koordinatör olarak çalışmaktadır. Doktora tez araştırması, denizdeki (Ege Denizi) sınır mantığı ve pratikleri üzerine olup, Midilli Adası ve Türkiye kıyılarında yapılan etnografik araştırmaya dayanmaktadır. Karadağ, 2015-2018 yılları arasındaki etnografik araştırması boyunca Yunanistan’ın Midilli Adası’nda arama kurtarma operasyonlarında gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmalarını Amerika, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve İspanya’daki üniversitelerde ve uluslararası konferanslarda sunmuştur. Sınırın dışsallaştırılması, güvenlikleştirme, göç ve insancıl faaliyet konularında yazdığı makaleler Geopolitics, Turkish Studies, Comparative Migration Studies ve Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayınlanmıştır. Lisans eğitimini, Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünde tamamlayan Karadağ, aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları’nda yüksek lisans derecesini almıştır. İkinci yüksek lisansını, Jean Monnet bursuyla, Sosyal Politika alanında, İngiltere’deki London School of Economics and Political Science-LSE’de tamamlamıştır.