GAR Akademi 2020 Güz dönemi, Mert Koçak’ın hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet ve Göç” konulu ikinci online ders ile devam ediyor.

Göçe toplumsal cinsiyet perspektifinden bakmak nasıl olur? “Göçün kadınlaşması” ne anlama gelir? Cinsellik ve cinsel kimlik, göç etme sebeplerini ve şekillerini nasıl etkiler? Kuir teori göç çalışmalarına nasıl uygulanır? Bu soruların cevaplarını birlikte arayacağımız online ders serisinde, öncelikle göçü toplumsal cinsiyet perspektifinden incelememize yardımcı olacak temel kavramlar ve ulusal/uluslararası hukuk çerçeveleri tartışılacaktır. Toplumsal cinsiyet perspektifinden göç hareketlerini inceleyen akademik literatürün yükselişi, Mirjana Morokvasic’in (1984) “Göçmen Kuşlar Aynı Zamanda Kadındır” başlıklı makalesi ile başladı denebilir. Sonraki süreçte, göçün kadınlaşması literatürünün ve kuir göç çalışmalarının katkıları ile toplumsal cinsiyetin, cinselliğin ve cinsel kimliklerin göç etmenin her alanını nasıl etkilediğini daha net görebilmeye başladık. Bu ders boyunca çeşitli örneklerle ele alacağımız üzere, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve cinsel kimlikler, göç etme sebeplerini, nereye ve nasıl göç edileceğini, göç sırasındaki deneyimleri, sonrasındaki uyum ve entegrasyon süreçlerini ve göçmenlerin/mültecilerin haklara ve emek piyasasına erişimini derinden etkiliyor. 

Bu ders serisi, toplumsal cinsiyetin göç süreçleri üzerindeki etkisini antropolojik bir perspektif ile kişilerin, kurumların ve kavramların günlük etkileşimlerini merkeze alarak inceleyecektir. Derse, 1980’lerin ortasına kadar toplumsal cinsiyet perspektifi “olmadan” (hetero-patriarkal bakış açısı ile) bilgi üretmiş olan göç literatürünün inşa ettiği sorunlu göçmenlik ve mültecilik temsillerini irdeleyerek başlayacağız. Devamında ise, toplumsal cinsiyetin analitik bir kategori olarak göç çalışmalarına uygulanmasıyla ortaya çıkan literatür üzerinde duracağız.

GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

Dersler, Ekim ve Kasım ayları boyunca, Çarşamba günleri saat 18.00’de online olarak yapılacaktır.

21 Ekim 2020 – İkili kavramlarla kurulan dünya: Göç/iltica, kadın/erkek, heteroseksüel/homoseksüel

28 Ekim 2020 – “Toplumsal cinsiyetsiz” göç çalışmaları

4 Kasım 2020 – Göçe toplumsal cinsiyetle bakmak

11 Kasım 2020 – “Kuir” göç çalışmalarının neresinde?

 

Katılım Koşulları

Bu ders, göç ve toplumsal cinsiyet konusuna ilgi duyan herkese açıktır. Dersin kapasitesi 300 kişi ile sınırlıdır. Dört dersin en az üçünü tamamlayan katılımcılara, GAR Akademi katılım belgesi verilecektir. 

Başvuru formu için: https://tr.surveymonkey.com/r/YJ8ZLVM

Dersi Hazırlayan: Mert Koçak

Mert Koçak, Central European University (CEU) Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora adayıdır. Koçak, aynı zamanda iki uluslararası enstitüde - Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Viyana) ve Centre français de recherche en sciences sociales (Prag) – misafir araştırmacı olarak çalışmaktadır. Koçak, doktora tezinde, cinsel yönelimin ve cinsel kimliğin yasal olarak kabul görmediği Türkiye’de var olmaya çalışan LGBT sığınmacıların, mültecilik başvurularını ve haklara erişim süreçlerini analiz etmektedir. Koçak, doktora tezinin 18 ay süren saha araştırmasını, 2017-2020 tarihleri arasında, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Yalova olmak üzere dört şehirde yürütmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarını İtalya, Portekiz, Macaristan, Romanya ve Türkiye’de düzenlenen konferanslar ve çalıştaylarda sunmuştur. Koçak’ın kuir sığınmacıların mültecilik statüsüne ve haklarına erişimini ‘hakederlik’ kavramı üzerinden tartıştığı makalesi Middle East Critique dergisinde yayımlanmıştır. Ayrıca Türkiye özelinde LGBT mülteciliğin inşasını ulus aşırı perspektiften inceleyen makalesi GAR’ın ve SU Gender’ın ortak yayını olan “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları” kitabında yayınlanmıştır. Koçak, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümündeki lisans eğitiminin ardından, ilk yüksek lisansını London School of Economics and Political Science’da İnsan Hakları alanında, ikincisini CEU’da Toplumsal Cinsiyet alanında yapmıştır.