GAR Akademi 2020 Güz dönemi, Esra Demirkol Colosio’nun hazırladığı “Göçler Çağında Aileyi Anlamak” konulu üçüncü online ders ile devam ediyor.

Sabit bir yapısı olduğu düşünülen – bir arada yaşayan, çekirdek ve ulus devlet sınırları ile çevrelenmiş – fakat sürekli değişen formuyla tek bir tanımının olamayacağı aile kurumu göç ile nasıl şekillenir? Devletlerin ulusal sınırları içinde inşa ettikleri “modern aile’’ kurgusunun göçmen aileler üzerindeki yansımalarını nasıl değerlendirebiliriz?  Yaşa, etnisiteye, cinsiyete, cinsel yönelime ve sınıfa göre günümüzde çeşitli biçimler alan aileyi göç üzerinden nasıl tanımlayabiliriz? Geride kalan olmak mı zordur yoksa giden mi? Sınırlar ötesinde “duygusal bağlar” gerçekten kurulur mu yoksa sadece telefon/bilgisayar ekranından “soğuk” paylaşımlara mı dönüşür? Bu soruların cevaplarını bu ders kapsamında, özellikle ulus ötesi yaklaşım üzerinden bulmaya çalışacağız.

1990’ların başından itibaren, göç çalışmalarında önem kazanan ulus ötesi yaklaşım ile birlikte değişen aile içi dinamikler ve göçmenlerin kendi ülkelerinde kalan aile üyeleri ile olan ilişkileri üzerine yoğunlaşan araştırmalarda artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu ders kapsamında, ulus ötesi ilişkilerin inşası ile göçmenin bulunduğu ülke ve kendi ülkesi arasında kurduğu karmaşık sosyo-ekonomik, kültürel ve politik ilişkilerin yanı sıra aile ilişkilerinin nasıl şekillendiği farklı açılardan ele alınacaktır.

Dersler, Kasım ve Aralık ayları boyunca, Çarşamba günleri saat 18.00’da online olarak yapılacaktır.

GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

 

 

18 Kasım 2020  “Göç ve aile üzerine temel tartışmalara bir bakış”

25 Kasım 2020  “Atfedilenler ve değiş(e)meyenler: Roller ve pratikler ekseninde göçmen aileler”

2 Aralık 2020  “Sanal dünyada yeniden kurgulanan duygular: Göçmen aileler ve iletişim teknolojileri”

9 Aralık 2020  “Misafir işçi ailelerden mülteci ailelere: Türkiye’de göç ve aile çalışmaları”

 

Katılım Koşulları

Bu ders, göç ve aile konusuna ilgi duyan herkese açıktır. Dersin kapasitesi 300 kişi ile sınırlıdır. Dört dersin en az üçünü tamamlayan katılımcılara, GAR Akademi katılım belgesi verilecektir.

Başvuru formu için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Dersi Hazırlayan: Esra Demirkol Colosio

ODTÜ Sosyoloji lisans ve Sosyal Antropoloji yüksek lisans mezunu olan Esra Demirkol Colosio, 2020 yılında Sussex Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde “Yarının Şehirleri” (www.tomorrowscities.com) projesinde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmakta olan Demirkol Colosio, aynı zamanda TED Üniversitesi Göç Çalışmaları yüksek lisans programında ders vermektedir. Doktora tezi kapsamında Türkiye-Japonya göçü üzerinden ulus ötesi aileleri çalışmış olup, doktora eğitimi sırasında çeşitli derneklerde mülteciler ve refakatsiz çocuklar ile çalışmalar yapmıştır.