GAR Akademi 2020 Güz dönemi, Ezgi Güner’in hazırladığı “Göç Bağlamında Eleştirel Irk Teorisi” konulu dördüncü online ders ile devam ediyor.

Nazi Almanyası, Apartheid Güney Afrikası ve Jim Crow Amerikası gibi, 20. yüzyılın bu ırkçı rejimleri yıkılmış olsa da günümüz dünyasında ırkçılığın tarihe karıştığını söylemek zor. George Floyd’un öldürülmesiyle birlikte küresel bir boyut kazanan Black Lives Matter hareketi, günümüzdeki ırkçı yapıları ve ırkçılığa karşı toplumsal direnişi daha da görünür kıldı. Eleştirel ırk teorisi, Amerika’daki tarihsel ve politik koşullardan doğmuş olsa da, bugün hâlâ modern dünyayı şekillendirmeye devam etmesi nedeniyle diğer pek çok bağlama da konuşur. Biyolojik olarak yanlışlanmış olması, ırk kavramının bedenleri, toplulukları ve yerleri ırksallaştırarak yerel, ulusal ve küresel ölçekteki yapısal eşitsizlikleri yeniden üretme gücünü eksiltmez. “Beyaz üstünlüğü”, eskisi gibi açıkça ifade edilmese de hukuka, emek piyasasına, kent politikalarına, göç rejimlerine ve toplumsal hayatın geri kalanına sirayet etmiş, de facto bir küresel politik sistemin ürünüdür.  

 

Bu derste öncelikle erken moderniteden başlayarak ırk düşüncesi ve ırkçılığın tarihsel arka planını; ardından 18. yüzyılda ortaya çıkan bilimsel ırkçılığı tartışacağız. Günümüzde ırkçılığın sistematik bir şekilde kendini nasıl yeniden ürettiğini anlamamız için gerekli olan uzun erimli bir tarihsel perspektif sunacağız. Dersin devamında, eleştirel ırk çalışmalarının temel teorik kavramlarını ve argümanlarını ele alacağız. Bu tarihsel ve teorik tartışmaları göç çalışmalarına bağlayacağımız ikinci kısımda ise Türkiye ve Avrupa’yı yakından inceleyeceğiz.

GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir. 

 

Dersler, Aralık ayı boyunca, Cuma günleri saat 18.00’de online olarak yapılacaktır. 

4 Aralık 2020 – “Irk ve ırkçılığın kısa tarihi”

11 Aralık 2020 – "Eleştirel ırk çalışmaları: Kavramsal çerçeve”

18 Aralık 2020 – “Avrupa’da göç ve yeni ırkçılık”

25 Aralık 2020 – "Türkiye’de eleştirel ırk ve göç çalışmalarını bir arada düşünmek”

Katılım Koşulları

Bu ders, göç ve ırkçılık konusuna ilgi duyan herkese açıktır. Dersin kapasitesi 300 kişi ile sınırlıdır. Dört dersin en az üçünü tamamlayan katılımcılara, GAR Akademi katılım belgesi verilecektir. 

Başvuru formu için bu linki takip edebilirsiniz.

Dersi Hazırlayan: Ezgi Güner

Ezgi Güner antropoloji doktorasını Afrika Çalışmaları yan dalıyla birlikte Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’de tamamlamak üzeredir. Tez çalışmasında Türkiye’nin Sahra-altı Afrika’yla ilişkilerini din ve ırkın küresel kapitalizmle artikülasyonu bağlamında incelemektedir. Social Science Research Council bursuyla Türkiye, Tanzanya, Senegal, Gambiya ve Benin’de çok-alanlı bir etnografik saha araştırması yapmıştır. Misafir araştırmacı olarak 2018 yılında Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde, 2019-2020 yılında ise Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde bulunmuştur. Yazıları Express, Kritik ve Project on Middle East Political Science (POMEPS) Studies’de yayınlanmıştır. Ezgi Güner Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar lisans programı mezunudur.