GAR Akademi 2020 Güz dönemi, Deniz Güneş Yardımcı’nın hazırladığı “Göç ve Diaspora Sineması” ile devam ediyor.

Bireysel ve kitlesel göçün sinemaya ilk yansımaları genellikle ulusal sinema kapsamında gerçekleşir. Bu filmlerin ortak noktası yönetmenlerin göç konusunu toplumsal gerçekçi bir perspektiften yorumlama eğilimleridir. Birinci kuşak göçmen ve mültecilerin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları ele alan bu sinema, yabancılaşma, yabancı düşmanlığı, yalnızlık ve iki kültür arasında sıkışmışlık konularını beyazperdeye yansıtır. Görev Sineması olarak adlandırılan bu birinci dönem göç sineması, ikinci ve üçüncü kuşak kamera arkasına geçince değişir. Kültürel Hibrid Sinema olarak da adlandırılan bu ikinci dönemde filmler ikili bir kültür anlayışından uzaklaşır, göç olgusunu ve kültürel kimliği farklı bir perspektiften yansıtır. Göçmenlerin ve diaspora toplulukların hayatları artık karamsar öğelerle yansımaz ekrana, aksine hibrid bir film estetiğine sahip olan bu filmler yabancılaşma ve iki kültür arasında kalma fikrini aşarak kültürel çeşitliliği ön plana çıkarır.

Göçün, göçmenlerin, mültecilerin ve diaspoların sinemaya yansımasını ele alacağımız bu derste, öncelikle kavramlar ve teorik yaklaşımlar ile tanışacağız. Örnek filmler üzerinden sosyo-kültürel bakış açısı ile yansıtılan toplumsal gerçekliği ve film estetiğini inceleyeceğiz. Ders kapsamında inceleyeceğimiz ve yakından analiz edeceklerimiz arasında Korku Ruhu Kemirir (Rainer Werner Fassbinder, 1974), Duvara Karşı (Fatih Akın, 2004) ve Misafir (Andaç Haznedaroğlu, 2017) filmleri yer alıyor. Dersin son kısmında ise, güncel göç ve diaspora sinemasının toplumsal ve siyasal etkilerine değineceğiz.

GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir. 

 

Dersler, Ocak ayı boyunca Çarşamba günleri saat 18.00’de online olarak yapılacaktır.

6 Ocak 2021 – Neden Göç ve Diaspora Sineması? Kategoriler, Kavramlar ve Yaklaşımlar

13 Ocak 2021 – Ulusal Sinemalardan Örneklerle Göç Sineması

20 Ocak 2021 – Diaspora Sineması: Ulusötesi, Aksanlı ve Kültürel Hibrid Sinema

27 Ocak 2021 – Toplumsal ve Siyasi Yansımaları ile Göç ve Sinema

 

Katılım Koşulları

Bu ders, göç ve sinema konusuna ilgi duyan herkese açıktır. Dersin kapasitesi 300 kişi ile sınırlıdır. Dört dersin en az üçünü tamamlayan katılımcılara, GAR Akademi katılım belgesi verilecektir.

Başvuru formu için bu linki takip edebilirsiniz. 

Dersi Hazırlayan: Deniz Güneş Yardımcı

Deniz Güneş Yardımcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü’nde DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Sosyolog ve aynı zamanda medya ve sinema bilimcisi Yardımcı’nın araştırma alanlarının arasında Türk-Alman ilişkileri, Türk-Alman göç tarihi, kültürel kimlik ve sinemada göç ve diaspora çalışmaları yer alıyor. Yardımcı, 2017 yılında, Royal Holloway, University of London’da Medya ve Sinema alanında doktorasını tamamlamıştır. Almanya’nın Johannes Gutenberg-Universitesi’nde Sosyoloji ve İletişim/Sinema alanlarında iki lisans ve iki yüksek lisans dereceleri ile mezun olmuştur. Yardımcı “Türk-Alman Sineması’nda Kültür ve Kimlik Olgusu” alanında kitap çalışmasını sürdürmektedir.