GAR Akademi Bahar 2021 dönemi, “Göç Çalışmaları Dersleri – III” başlıklı üçüncü ders serisiyle devam ediyor!

 

GAR Akademi, özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de yola çıktı. Bu yeni yolda, eleştirel ve bilimsel bilgiyi derinleştirmeyi, disiplinler-arası ve geniş bir yelpazeye uzanan konu içeriği sunmayı amaçladık. Üniversite kurumunun derin bir kriz yaşadığı bu dönemde, 21. yüzyılın en önemli alanlarından biri olan göç çalışmalarında özgür, evrensel ve nitelikli bilgiyi bağımsız kanallardan üretmenin ve yaygınlaştırmanın yöntemleri üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam ediyoruz. 

 

İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi dersler sayesinde, GAR Akademi kapsamında sunduğumuz eğitimlere 14 farklı ülkeden, Türkiye’nin 56 farklı şehrinden 800’den fazla kişi katıldı. GAR Akademi “Göç Çalışmaları Dersleri – I” Nisan ve “Göç Çalışmaları Dersleri – II” Mayıs  derslerimizi ise 250’yi aşkın katılımcı ile gerçekleştirdik. Katılımcılarımızdan gelen olumlu ve teşvik edici geri dönüşlerin motivasyonu ile GAR Akademi derslerine Haziran 2021’de de devam ediyoruz.

 

2021 Bahar döneminin “Göç Çalışmaları Dersleri – III” başlıklı üçüncü dört derslik modülünde dersler, Haziran ayı boyunca Salı günleri saat 18.00’da çevrimiçi olarak yapılacaktır. GAR Akademi Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

 

Dersler 

1 Haziran 2021 – “Göç ve İnsani Yardım” – Eda Sevinin

8 Haziran 2021 - “Göç ve Uyum”  – Dr. Gülay Uğur Göksel

15 Haziran 2021 - “Göç ve Toplumsal Bellek” – Dr. İlhan Zeynep Karakılıç

 22 Haziran 2021 - “Göç ve Vatandaşlık” – Dr. Lülüfer Körükmez

Katılım Koşulları

 

Bu program göç çalışmaları alanına ilgi duyan herkese açıktır. Dört dersin en az üç tanesine katılanlara, katılım belgesi verilecektir.

 

Başvuru ve kayıt formu için: https://tr.surveymonkey.com/r/5TSLTVC

 

 Dersleri Hazırlayanlar

 

Eda Sevinin

Eda Sevinin, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2014 yılında Central European University'de yüksek lisans çalışmalarını Siyaset Bilimi Bölümü’nde sürdürdü. Ardından aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı. Güncel doktora araştırmasının genel çerçevesini göç alanında çalışan sivil toplum örgütleri, özel olarak ise İslami insani yardım örgütlerinin göçmenlerle yürüttükleri çalışmalar oluşturuyor.

 

Dr. Gülay Uğur Göksel

Dr. Gülay Uğur Göksel İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004-2006 yıllarında Waterloo Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi bölümünden master derecesini alan Göksel, 2007-2014 yılları arasında doktorasını almak üzere Amerika Birleşik Devletleri Kolorado Üniversitesi-Boulder’da yüksek öğrenim çalışmalarına devam etmiştir. Bu sürede Kanada Vancouver’da ve Portekiz Lizbon’da vatandaşlık ve göçmenlik konularında proje çalışmaları yürütmüştür. Yurtdışında birçok proje bursuna hak kazanmış Göksel’in siyaset teorisi, çok kültürlülük ve göçmenlik üzerine yurtiçi ve dışı konferanslarda sunumları ve yayınlı makaleleri bulunmaktadır. 2018’de Chicago ve Webster Üniversiteleri ile işbirliği içinde Ankara, Gaziantep, Antakya ve İstanbul’da saha çalışmalarını da kapsayan Türkiyelilerin Suriyeli Mülteciler algısı üzerine kapsamlı bir projeye başlamıştır. 2018'de Palgrave Yayınevi tarafından İngilizce basılan ve Şubat 2019'da Türkçesi yayınlanan "Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi: Adil Entegrasyon" başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

 

Dr. İlhan Zeynep Karakılıç.

Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Aynı bölümdeki doktora eğitimini 2015 yılında tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde çalışıyor. Hem yüksek lisans ve doktora tezinde hem de yer aldığı çeşitli araştırma projelerinde; zorunlu göç, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, göçmenlerin ekonomik içerilmesi, göçmen dövizlerinin etkisi gibi göç olgusunun çeşitli vehçelerinin yanı sıra toplumsal hafıza, kırsal sosyoloji ve sosyal ağlar konularında da araştırma yapmaktadır.

 

Dr. Lülüfer Körükmez

Doktorasını Ermenistan’dan Türkiye’ye işgücü göçü ve ulus-ötesi göçmen ağları konulu teziyle Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2012 yılında almıştır. 2017 yılına kadar aynı bölümde çalışmıştır. 2017 yılından bu yana Türkiye İnsan Hakları Vakfında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Uluslararası göç, toplumsal cinsiyet, ulus-ötesicilik ve ayrımcılık, konularında çalışmalar yapmaktadır.