GAR Akademi Bahar 2022 Dönemi

Göç ve Emek Ders Serisi

Türkiye İşgücü Piyasasında Göçmenler: Sömürü, Hiyerarşi ve Direnç Mekanizmaları

Özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de kurulan GAR Akademi, yoluna 2022 Bahar döneminde Göç ve Emek Ders Serisi ile devam ediyor.

GAR Akademi 2022 Bahar dönemi Göç ve Emek Ders Serisi, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş tarafından verilecek olan “Türkiye İşgücü Piyasasında Göçmenler: Sömürü, Hiyerarşi ve Direnç Mekanizmaları” başlıklı 3 haftalık ders ile başlıyor. 

Dersin ilk haftasında Türkiye’ye yönelen emek göçünün özellikle 1990’lı yıllar sonrasına odaklanılacak; kimler/ne zaman/niye/ nasıl geldiler, emek piyasasında hangi işlerde, hangi koşullarda çalıştılar/çalışıyorlar sorularına yanıt aranacaktır. İkinci haftada ise tabakalı işgücü piyasası, enformellik, örgütlenme, işgücü piyasasında hiyerarşi, göçmen girişimciliği vb. başlıklara odaklanılacaktır. Serinin son haftası bir dersten çok, katılımcıların tartışmalarına açık bir forum biçiminde düzenlenecektir. Forum öncesi katılımcılara ilk iki haftada işlenen konular bağlamında, bugün hala geçerliliğini sürdüren sorular iletilecek; göçmen emeği bağlamında güncel açmazlar ve meseleler üzerine interaktif bir tartışma yürütülecektir. 

Dersler 15-22-29 Mart Salı günleri saat 19:00’da, Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kayıt olanlara Zoom bağlantısı ders günü gönderilecek; 3 dersin tamamına katılanlara GAR Akademi katılım belgesi verilecektir. GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

Kayıt için tıklayınız.