GAR Akademi Bahar 2022 Dönemi

Göç ve Emek Ders Serisi

Göçmen Emeği ve Toplumsal Cinsiyet

Kayıt için tıklayınız.

Özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de kurulan GAR Akademi, yoluna 2022 Bahar döneminde Göç ve Emek Ders Serisi ile devam ediyor.

GAR Akademi Bahar 2022 dönemi dersleri Fırat Çoban’ın koordinatörlüğünde göç ve emek konusuna odaklandı. Serinin ilk derslerini Mart ayında Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, ikinci derslerini Nisan ayında Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu yürüttü. İki haftadan oluşacak bu üçüncü ve son programı Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Dr. Lülüfer Körükmez yürütecekler.

Bu dönemin son derslerini, aşağıda göreceğiniz kılavuz sorular çerçevesinde, katılımcıların katkılarıyla zenginleşecek bir forum formatında gerçekleştirmek istiyoruz.

17 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki forumdan oluşacak bu derslerde, göçmenler/mültecilerin, emek piyasalarına erişimi, çalışma rejimleri ve koşullarını toplumsal cinsiyet perspektifinden tartışmaya açacağız.

 

1. Hafta: Göçmen emeğinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin rolü, 17 Mayıs 2022 Salı - 18:30

Sunum: Çağla Ünlütürk Ulutaş

Moderasyon: Lülüfer Körükmez

Tartışmacılar Farangis Habibullah & Mert Koçak 

İlk haftada, toplumsal ilişlerin üretildiği ve yeniden üretildiği emek piyasalarında göçmen emeğinin konumunu, ilişkilerini ve deneyimlerini toplumsal cinsiyet merceğiyle ele alacağız. Bu forumun kılavuz soruları şunlardır:

  • Göçmenlerin işe erişim ve çalışma rejimlerinde toplumsal cinsiyet nerede durmaktadır?
  • Kadın, erkek, LGBTİQ+ göçmen emeğinin iş arama, istihdam, işsizlik deneyimleriyle emek piyasalarıyla ilişkilenme biçimleri, kültürel ve ekonomik sermayelerini aktarma biçimleri hangi yönlerden farklılaşmakta ve benzeşmektedir?
  • Göçmenlerin üretim ilişkilerindeki konumları, etnisite ve toplumsal cinsiyet kesişiminde nasıl bir görünüm sergilemektedir?

 

2. Hafta: Göçmen kadınların istihdama katılımının toplumsal cinsiyet ilişkilerine etkileri, 24 Mayıs 2022 Salı - 18:30

Sunum: Lülüfer Körükmez

Moderasyon: Çağla Ünlütürk Ulutaş

Tartışmacılar: Canan Uçar & Meriç Çağlar

Forumun bu oturumunda göçmen kadınların istihdama katılımının egemen toplumsal cinsiyet ilişkilerine etkileri, haneiçi güç ilişkileri, ev sahibi toplumla kurulan ilişkiler, entegrasyon, gelecek kuşakların cinsiyete dayalı ilişkilerini biçimlendirmesi gibi farklı alanlara yansımaları ve dönüştürücü güçleri ekseninde tartışmaya açılacaktır.

  • Hane üyelerinin (sosyal, ekonomik ve kültürel) pozisyonu ve hanedeki güç ilişkilerinin kurulumu,kadınların istihdama katılımını nasıl etkilemektedir?
  • Göçmen kadın emeği hane yaşam stratejileri açısından nasıl bir rol oynamaktadır?
  • Göç sonrasında kadınların istihdama katılımı, toplumsal cinsiyet rollerini ve güç ilişkilerini değiştiriyor mu?
  • Göçmen kadınların istihdama katılımı, güç ilişkilerini dönüştürmeye dönük ne tür müzakere ve pazarlık süreçlerine dayanmaktadır? 

Dersler 17-24 Mayıs Salı günleri saat 18:30’da, Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kayıt olanlara Zoom bağlantısı ders günü gönderilecek; 2 dersin tamamına katılanlara GAR Akademi katılım belgesi verilecektir. GAR Akademi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.

Kayıt için tıklayınız.