GAR Göç Araştırmaları Derneği'nin üçüncü elektronik bülteninde Dr. Esra Demirkol göç alanında çalışan araştırmacılar ve öğrenciler için 3 önemli liste hazırladı.

Derneğimizin ikinci elektronik bültenini göçü konu edinen filmelere ayırdık.  Esra Demirkol'un hazırladığı listede yer alan filmlerin, göçmenlerin, sığınmacıların, mültecilerin deneyimledikleri yer değiştirme süreci (zorunlu ve/ya kendi istekleri dahilinde), vardıkları ulusal sınırlar içerisinde maruz kaldıkları damgalayıcı davranışlar, geldikleri ülkedeki kendi etnik grupları (ya da diğer etnik gruplar) içerisinde yaşadıkları gerilimler ve geride bıraktıkları aileleri/ülkeleri ile kurdukları bağlar hakkında fikir vermesini umuyoruz.

21 Eylül 2017 tarihinde kurduğumuz derneğimizin ilk bülteni Aralık 2017'de yayınlandı. Şimdilik umduğumuz sıklıkta yayınlayamamış olsak da, en kısa sürede düzenli aralıklarla çıkaracağımız elektronik bültenlerle göç araştırmaları alanından güncel haberleri sizlerle paylaşacağız. Bu ilk bültende, göç araştırmalarının gelişimine ışık tutmak üzere, Ocak 2016 - Haziran 2017 arasında Türkiye’deki üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini inceledik. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez veritabanını kullanarak çeşitli tablolar hazırladık ve bu dönemde savunulmuş yüksek lisans ve doktora tezlerinin tam listesini ekledik.

İyi okumalar.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]