Semih Nargül

16 Ocak 2024

Semih Nargül bu yazısında Afgan göçmenlerin Paris'teki gündelik yaşamına dair gözlemlerini paylaşıyor.

Esma Güzin Yarıcı*
5 Ocak 2024

Esma Güzin Yarıcı Mr. Gay Syria filmi aracılığıyla Türkiye'deki queer politikanın mülteci hakları bağlamındaki kapsayıcılığını ve kesişimselliğini tartışıyor.

“Şahitlik Etiği ve Akademik Sorumluluk” üzerine

Göç Araştırmaları Derneği

25 Aralık 2023 

Zulmün, soykırımın, savaşın “en iyi şahidi” artık hayatta olmayanlar mıdır? Biz akademisyenler, sonradan gelenler olarak gerçeği aktarabiliyor muyuz?

GAR Blog Kitap Değerlendirmesi - Küçük Halep Büyük Umutlar

Deniz Öztürk

11 Aralık 2023 

Göç ve Kentin Kesişiminde: Bir Çalıştayın Ardından

Şevval Sude Şimşek

4 Aralık 2023 

Kent ve göç etrafında şekillenen ve toplamda 12 sunumun yapıldığı Türkiye’ye "Göç ve Varış: Kentsel ve Mekânsal Yaklaşımlar" adlı çalıştay 30 Eylül’de SU Gender ve Göç Araştırmaları Derneği ortaklığı ve AB Ufuk 2020 projesi ReROOT’un finansal desteğiyle gerçekleştirildi. Çalıştay, göçü kentsel bir perspektiften ele alırken özellikle varış alanlarına, ulusal ve kentsel entegrasyon politikalarına odaklandı. Sunumlar da bu bağlamda birçok örnek sunan Türkiye üzerinden ilerledi. 

Liza Schuster ile Söyleşi: Göçü, Göçmenleri ve Politikaları Konuşmak
Semih Nargül

27 Kasım 2023 

Şu anda Londra Şehir Üniversitesinde görev yapmakta olan Dr. Liza Schuster, son on yılın büyük bir bölümünü Afganistan’da saha çalışması yaparak geçirmiş ve Kabil Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Semih Nargül, Dr. Schuster'le göç meselesinin akademik kariyerini şekillendirmesi; göçmen karşıtlığının popüler olduğu bir dönemde araştırmacılara tavsiyeleri; Afganistan’ın geleceği ve Afgan göçünün güncel durumu; ülkelerin politikalarının düzensiz göçe etkisi gibi çok çeşitli meseleleri tartıştığı bir söyleşi yaptı. GAR Blog'taki söyleşiyi ilginize sunarız. 

Alt Kategoriler

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]