Hazırlayan: Selenay Kaşkaya

Bu okuma listesinde altı temel kategori üzerinden Türkiye bağlamında göç ve aile konusunu, Türkçe ve İngilizce akademik yazında ele alan başlıca kaynaklara yer verilmiştir. Türkiye’de 1950’lerden itibaren hız kazanan kırdan kente göç süreçleri, Batı Avrupa’ya yapılan işçi göçleri, 1970’lerdeki aile birleşimi göçleri ve evlilik yoluyla gerçekleşen göçler hem göç veren ülkede hem de göç alan ülkelerde toplumsal hayatta çeşitli değişimlere sebep olmuştur. 1990’lardan sonra ise özellikle Türkiye’nin Eski Sovyet ülkeleriyle kurduğu ilişkiler sebebiyle evlilik örüntülerinde değişimler yaşanmıştır.

Tüm bu göç hareketleri ve eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda hem hedef ülkeler hem de artık hedef ülke konumunda olan Türkiye için, aile yapısında, kuşaklararası ilişkilerde, evlilik türlerinde, boşanmalarda ve toplumsal cinsiyet normlarında gözle görülür dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu okuma listesi temelde aile bağlamında gerçekleşen göçlerle bu tarihsel süreçlere ve toplumsal değişimlere odaklanmaktadır. Aile ve göç konusuna ilgisi ve merakı olan herkese yol göstermesi ve bir başlangıç noktası sunması dileğiyle.