Bu araştırma, Türkiye'de kayıtlı ya da kayıtsız ikamet eden Afganların içinde yaşadığı koşulların hangi mekanizmalarla biçimlendiğine odaklanıyor. Bu amaçla, Ekim-Aralık 2022 tarihleri arasında Afgan nüfusun yoğun olduğu beş ilde (Ankara, Van, Kayseri, İstanbul ve İzmir) akademisyenler, gazeteciler, yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım örgütü çalışanları, insan hakları dernekleri, belediye çalışanları, kanaat önderleri, sendikacılar ve avukatlar da dahil olmak üzere toplam 106 kişiyle 57 derinlemesine görüşme yaptık.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]