GAR – Göç Araştırmaları Derneği 21 Eylül 2017’de kuruldu. Dernek; göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kuruldu. Ayrıca hem göç araştırmacılarının karşılaştıkları bilimsel, kurumsal ve etik sorunlara çözüm üretmeyi, hem de kağıtlı/kağıtsız göçmenlerin, sığınmacı ve mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları mağduriyetleri kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturmak amaçlarımız arasında.

GAR Göç Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyeleri (soyadı sırasıyla) Polat Alpman, Selin Altunkaynak, Didem Danış, Gülay Uğur Göksel, Biriz Karaçay, Deniz Sert, Besim Can Zırh.

GAR - Göç Araştırmaları Derneği olarak faaliyete geçtikten bir kaç ay sonra Sivil Sayfalar'da yayınlanan bu söyleşide dernekleşmeye giden süreci, derneği ortaya çıkaran şartları ve hedeflerimizi konuştuk.
http://www.sivilsayfalar.org/2018/02/09/goc-alani-genisliyor-ancak-yeterince-bilgi-uretilmiyor/