GAR üyeleri  Lülüfer Körükmez, İlhan Zeynep Karakılıç ve Didem Danış tarafından hazırlanan “Mecburiyet, Müzakere, Değişim: Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri " isimli rapor tamamlandı.

GAR üyeleri Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış tarafından 2019 yılı Haziran-Ekim ayları arasında Mersin, Gaziantep ve İzmir’de yürütülen “Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context” [Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet] başlıklı alan çalışmasının ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Mart 2019
İlhan Zeynep Karakılıç, Lülüfer Körükmez, Cavidan Soykan

GAR üyeleri İlhan Zeynep Karakılıç, Lülüfer Körükmez ve Cavidan Soykan tarafından gerçekleştirilen “Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context” [Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet] başlıklı literatür taraması tamamlandı. Bu tarama, aynı zamanda Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen aynı adlı projenin Suriyeli göçmen/mülteci kadınların ekonomik pratiklerini ve bu pratiklerin kadınların dayanıklılığı ile ilişkisini inceleyeceğimiz saha çalışmasına da bir giriş niteliği taşıyor. Literatür taramasının birinci bölümü toplumsal cinsiyet ve göç tartışmaları; ikinci bölümü farklı disiplinlerde dayanıklılık (resilience) kavramının seyri; üçüncü bölümüyse göçmenlerin emek piyasasına katılımını ele almaktadır.

Bugün dünya mülteci nüfusunun yarısından fazlası uzun süren mültecilik durumu ile karşı karşıya. Bu da mültecilerin beş yıldan uzun süre kendi ülkelerinden sürgün olmaları demek. Bu tür durumlara verilen klasik cevap mültecilerin geldiği ülkeye komşu sınırda acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak ve gıda, giyim, barınma ve temizlik konularında insani yardım fonları aracılığı ile destek sağlamak. Türkiye’de korunma ihtiyacı içinde olan Suriyeliler’in durumu farklı olmakla beraber, yardım programlarına bağımlı olmak Suriyeliler için, bir entegrasyon planı olmaması nedeniyle önemli bir sorun.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]