GAR üyeleri Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış tarafından 2019 yılı Haziran-Ekim ayları arasında Mersin, Gaziantep ve İzmir’de yürütülen “Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context” [Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet] başlıklı alan çalışmasının ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin ön bulgularını paylaşmak üzere düzenlenen çalıştay, alan çalışmasının da ayaklarından biri olan Gaziantep şehrinde, 7 Aralık 2019'da Kırkayak Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Üyelerimizin sunumlarından sonra, aralarında çeşitli bölümlerden öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, Gaziantep'te faliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve konu ile ilgilenen diğer kişilerin olduğu dinleyicilerin soru ve yorumlarıyla zenginleşen çalıştay yaklaşık iki buçuk saat sürdü.