Göç Araştırmaları Derneği tarafından Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle hazırlanan “70. Yılında 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” adlı bu rapor Cenevre Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu uluslararası koruma sisteminin 70 yıllık serüvenini ve Türkiye’nin uygulamasını değerlendirmek üzere hazırlandı.

Rapor proje koordinatörü Dr. Biriz Ayşem Karacay Sözleşme ile ilgili değerlendirme yazısı ve proje kapsamında düzenlenen iki panelin dökümünden oluşmaktadır. İlk panel Dr. Orçun Ulusoy moderatörlüğünde, Prof. Dr. Nuray Ekşi, Av. Ayşegül Yalçın Eriş, ikinci panel ise Dr. Derya Özkul moderatörlüğünde Metin Çorabatır, Dr. Neva Övünç Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşmiştir. Raporda aynı zamanda 1951 Cenevre Sözleşmesi, 1967 New York Protokolü ve Türkiye’nin Resmî Gazete’de onayladığı sözleşme metni ve bu metinlere eşlik eden görseller yer almaktadır.

Uluslararası koruma sistemin yıllar içinde uğradığı değişimi gözler önüne seren bu araştırmanın sığınmacıların, mültecilerin ve göçmenlerin hayatlarının korunabilmesi ve içinde bulundukları toplum ile olumlu bir birliktelik içerisinde yer alabilmeleri için bireylerin ve devletlerin  sorumluluklarını hatırlatmasını, yeni tartışma alanları ve yeni çözüm arayışlarının doğmasına kaynaklık etmesini umut ediyoruz.

Proje kapsamında "1951 Cenevre Sözleşmesi: 70. Yıl Değerlendirmesi" başlığı altında gerçekleştirilen iki panel GAR youtube kanalından izlenebilir.
- Orçun Ulusoy moderatörlüğünde Prof. Dr. Nuray Ekşi, ve Av. Ayşegül Yalçın Eriş katılımıyla gerçekleştirilen ilk panele buradan ulaşabilirsiniz.
- Dr. Derya Özkul  moderatörlüğünde Metin Çorabatır ve Dr. Neva Övünç Oztürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen ikinci panele buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun tamamını aşağıda bulabilirsiniz.