Göç Araştırmaları Derneği (GAR) olarak, yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında çoğu zaman görmezden gelinen ya da ayrımcı söylem ve pratiklere maruz kalan mülteci ve göçmenlerin durumunu tespit etmek üzere ilk izleme raporumuzu mart ayında yayınlamıştık. O dönemde, bölgedeki göçmen ve mültecilerin yaşadığı sorunların yanı sıra kurabildikleri dayanışma ağlarını yerinde görebilmek ve afet bölgesinde göçmen ve mültecilerle çalışan çeşitli sivil toplum ve insani yardım örgütleriyle görüşmeler yaparak, alanda faal çalışan aktörleri tespit etmek, yaşadıkları sorunları ve üretmeye çalıştıkları çözümleri anlayabilmek gibi iki temel amacımız vardı.

Bu raporda 25-28 Nisan tarihleri arasında, Adana, Mersin, Hatay, Samandağ ve Kırıkhan’ı kapsayan bölgede gerçekleştirdiğimiz dört günlük izleme faaliyetinin detaylarını sunmayı hedefliyoruz. Bir önceki raporumuzda belirttiğimiz metodolojik notlarımız geçerliliğini korumakta: kısıtlı bir süre içerisinde bölgenin sadece belli yerlerini ziyaret edebildiğimizden, bu raporun genelleme yapma ve tüm bölgeyi kapsama gibi bir amacının olmadığını belirtmeliyiz. Amacımız gittiğimiz yerlerde öğrendiklerimizi, gözlemlerimizi ve izlenimlerimizi mümkün olduğunca sistematik bir şekilde bir araya getirmek. Afet bölgesinde doğru veteyitli bilgiye ulaşmanın zorluğu ve dolaşımdaolan bilgilerin çok kısa sürede değişiyor olmasıdurumu halen baki. Bunların farkında olarak, bu raporda da edindiğimiz bilgileri başka sivil toplum örgütlerinin raporları, medya ve deprem bölgesindeki başka bağlantılarımız üzerinden çaprazlayarak doğrulamaya çalıştık. Ayrıca, deprem bölgesindeki hassas durumu gözeterek, görüşmelerimizi bu sefer de kayıt altına almadık ve görüşmelerin ardından saha gözlem notları olarak kâğıda döktük. Bu nedenle, rapor boyunca okuyuculara direkt alıntılar değil gözlem ve değerlendirmeler sunmayı uygun bulduk.

İki saha çalışmamız arasında geçen iki aylık süre içerisinde değişen çok şey olmakla birlikte, değişmediğini gözlemlediğimiz iki temel durum söz konusu: belirsizlik ve güvensizlik. Bu bağlamda raporumuzu bu iki temel başlık altında şekillendirmek istedik. Belirsizlik başlığı altında göç, dönüşler, barınma, geçim kaynakları, ekonomi ve eğitim konularına; güvensizlik başlığı altında ise sayılar, hasar tespiti ve seçimler temalarına değinmekteyiz.