Türkiye’nin en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan İstanbul’un dört ilçesinde yapılan bu araştırma, hem yerel halkın hem de göçmenlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve göç meselesine dair bakış açılarını tespit etmektedir. Raporun amacı, İstanbul'da göçmen varlığının dinamik ve değişken yapısını ve bunun toplumsal düzeyde etkisine dair güncel durumu tespit etmektir.

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) çatısı altında yürütülen bu çalışma, İstanbul’un dört ilçesinde -Esenyurt, Beyoğlu, Kadıköy ve Zeytinburnu- gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı yerel seçimleri öncesinde yaptığımız araştırma göç ve göçmen meselesinin yerelde nasıl algılandığına odaklanmakta ve ilçeler arası benzerlikler, farklılıklar ile ne tür eşitsizlikler ürettiğini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada Didem Danış koordinatör, Eda Sevinin ve Deniz Sert idari koordinatörler, Ayşenur Ölmezses, Birgül Çay, Çisel Karacebe ve Yasir Bodur  ise araştırmacılar olarak görev almışlardır. Bu proje Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Türkçe raporu aşağıda bulabilirsiniz.