“İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin kıyısında Afganlar” isimli rapor, Afganların hem tehlikeli yolculukları boyunca hem de İstanbul’daki yaşamlarında daimi olarak maruz kaldıkları güvencesiz koşulları inceler. Afganlar, dünyanın en uzun süreli yerinden edilmiş ve mülksüzleştirilmiş topluluğu olmasına rağmen hala daha uluslararası camianın dikkatini çekebilmiş değiller. Bu rapor, güvencesizliğin zeminini oluşturan uluslararası koşullara dikkat çekmekle beraber araştırmanın merkezini özgün bir kompozisyona sahip olan İstanbul kenti olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, Afganların ağır çalışma şartları, legal statüden yoksun izole ve görünmez yaşamları ve uluslararası camia ve sivil toplum tarafından da yalnız bırakılmış koşulları incelenmiştir. Rapor, öncelikle Afganistan’dan İstanbul’a uzanan tehlikeli ve ölümcül yolculuğun izlerini sürer ve ardından İstanbul’daki güvencesiz yaşamı, Afganların bedensel ve çileci emeği, görünmez hareketliliği, sınır dışı edilme korkusu ve uluslararası korumadan yoksunlukları bağlamında inceler. Rapor, Zeytinburnu, Esenyurt, Tuzla ve Beykoz’da Afganlar ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır.

Bu rapor, Didem Danış ve Deniz Sert koordinatörlüğünde Sibel Karadağ tarafından yazılmıştır. Rapor, GAR tarafından Mart-Aralık 2020 döneminde yürütülen ve İsviçre Konsolosluğu tarafından desteklenen araştırma projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Raporla ilgili Yeni Yaşam gazetesinden çıkan habere buradan, Gazete Duvar'da yayımlanan habere buradan,  Sivil Sayfalar'da yayımlanan habere de buradan ulaşabilirsiniz. Bianet English'te İngilizce yayımlanan haberi de buradan okuyabilirsiniz.

Türkçe ve İngilizce raporları aşağıda bulabilirsiniz.