Mart – Temmuz 2022 tarihleri arasında GAR olarak, Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye’nin desteğiyle, "Suriye’den Göçün Onuncu Yılında Sivil Toplum Deneyiminin Değerlendirilmesi" konulu araştırma, Dr. Besim Can Zırh ve Dr. Esra Demirkol Colosio koordinatörlüğünde, Dr. Didem Danış, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Cansu Akbaş Demirel’in katkılarıyla yürütülmüştür.

Bu araştırma ile Suriye’den göçün onuncu yılında Türkiye’de farklı kapsam ve yöntemlerle göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin sürece ve geleceğe ilişkin görüş, gözlem, beklenti ve politika önerilerinin bütünsel bir çerçeveden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın raporunu aşağıdan indirebilirsiniz. Konu ile ilgili herkese iyi okumalar dileriz.