GAR Göç Araştırmaları Derneği olarak, Mart – Temmuz 2022 tarihleri gerçekleştirdiğimiz "Suriye’den Göçün Onuncu Yılında Sivil Toplum Deneyiminin Değerlendirilmesi" konulu araştırmanın bulgularını 27 Aralık 2022 Salı günü 18.30-20.00 arasında çevrimiçi bir panel ile paylaşıyoruz. 

Dr. Besim Can Zırh ve Dr. Esra Demirkol Colosio'nun proje koordinatörleri, Dr. Cansu Akbaş Demirel, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış'ın araştırmacı olarak yer aldığı Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye’nin desteğiyle yürüttüğümüz bu araştırma ile Suriye’den göçün onuncu yılında Türkiye’de farklı kapsam ve yöntemlerle göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin sürece ve geleceğe ilişkin görüş, gözlem, beklenti ve politika önerilerinin bütünsel bir çerçeveden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Kayıt için: https://forms.gle/7HjzhoZDA7v4oBVx7