26-28 Mayıs 2018 Mersin, Kültürhane

Türkiye’de son yıllarda, göç konularında yapılan tez çalışmalarının sayısı ciddi oranda artmıştır. Göç meselelerine yönelik akademik ilgideki bu artışa rağmen, yapılan çalışmalarda metodoloji konusunda ciddi eksiklikler olduğu görülmektedir. GAR – Göç Araştırmaları Derneği olarak 2018 yılı boyunca dört kez düzenlediğimiz “Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik” sertifika programının amacı, göçmenler ve mültecilerle çalışan genç araştırmacıların karşılaştıkları yöntemsel ve etik zorlukların çözümü için uygun yollar ve araçlar bulmalarına yardımcı olmaktır. Toplam 12 saat süren bu eğitimde bir yandan araştırma yöntemlerinin göç araştırmaları içinde nasıl kullanıldığı örneklerle incelenmiş; diğer yandan öğrencilerin, mevcut literatürü eleştirel gözle okuması için ipuçları sunulmuştur. Öğrencilerin araştırma süreçlerine dair, metodolojik ve etik açıdan gelişmeleri, göç araştırmalarında daha nitelikli araştırmaların ortaya çıkması amaçlanmıştır.

Bu sertifika programı her biri 3 saatten oluşan 4 derslik bir eğitim paketidir. Toplam 12 saatlik eğitimin sonunda katılımcılara bir katılım sertifikası verilmiştir.

Derslerin içeriği ve eğitmenler:

  1. Göç araştırmalarına giriş (Dr. Didem Danış)
  2. Göç araştırmalarında yöntem seçimi, nicel ve nitel teknikler ve genelleme (Dr. Lülüfer Körükmez)
  3. Etnografi ve saha çalışması (Dr. Polat Alpman)
  4. Göç araştırmalarında etik (Dr. Cavidan Soykan)

Bu eğitimler 2018 yılı boyunca aşağıda görülen tarih ve yerlerde gerçekleştirilmiş, toplamda 100’e yakın öğrenci eğitimlere katılmıştır.

  • 31 Mart-1 Nisan 2018 Istanbul - 1. Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik Sertifika Programı
  • 26-28 Mayıs 2018 Mersin Kültürhane - 2. Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik Sertifika Programı
  • 28-29 Haziran 2018 İstanbul - 3. Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik Sertifika Programı
  • 17-18 Kasım 2018 Gaziantep Kırkayak - 4. Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik Sertifika Programı