GAR üyesi ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kristen Biehl’in Türkiye ayağını yürütmekte olduğu AB UFUK 2020 projesi ReROOT: Yeni Gelen Göçmenlerin Kentsel Uyum Süreçlerinde Varış Altyapıları (https://rerootproject.eu) çerçevesinde ve GAR ile iş birliği içinde düzenlenen bu çalıştay, Türkiye'de varış alanlarının ortaya çıkışı ve dönüşümü tartışmasına katkıda bulunmak üzere yola çıktı.

Çalıştay aşağıdaki soruları kapsamaktadır:

❖  Türkiye'deki eski varış bölgeleri son göçlerle nasıl dönüştürülüyor?
❖  Türkiye genelinde hangi yeni varış bölgelerinin (küçük kasabalar ve kırsal alanlar gibi kentsel olmayan alanlar dahil) ve altyapıların ortaya çıktığını görüyoruz?
❖  Farklı aktörler gelişi nasıl şekillendiriyor?
❖  Son dönemdeki değişimler (sosyal, yasal, teknolojik) ve krizler (salgınlar, savaşlar, deprem gibi doğal afetler) Türkiye'ye gelişi nasıl şekillendirdi?
❖  Varış kavramını tabandan ve gündelik pratikler çerçevesinden analiz etmenin metodolojik ve etik zorlukları, fırsatları ve sınırlamaları nelerdir?

Bu çalıştay kapsamında bu temaların/soruların ötesine geçmeyi, kentsel mekanların sınırları içinde veya dışında 'varış'ı kendi başına bir kavram olarak eleştirmeyi de umuyoruz. Ayrıca bu çalıştayın farklı disiplinlerden, kariyer seviyelerinden ve coğrafyalardan gelen akademisyenler arasında diyaloğu teşvik etmesini umuyoruz. Bu diyaloğu da varış ile ilgili geliştirilen Batımerkezci kavramların ötesine taşımayı ve ampirik olarak zengin, teorik olarak güçlü ve metodolojik olarak yenilikçi araştırma tartışmaları getirmeyi amaçlıyoruz.

Çağrı metninin Türkçe ve İngilizcesi için aşağıdaki belgelere başvurabilirsiniz.