Afgan Göçü: Küresel ve Yerel Perspektifler

4 Kasım 2021, Perşembe 16.30 - 20.00

Düzenleyenler: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) & Göç Araştırmaları Derneği (GAR)

 

Afganistan'ın Ağustos 2021'de Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan göçü siyaset ve medya gündeminde üst sıralara yükseldi. Bu durum, Türkiye ve Avrupa’da göçmenlere yönelik nefret söyleminin ve mülteci karşıtlığının yükselişiyle aynı zamana denk geldi. Binlerce Afgan, bu ülkelerdeki düşmanca tutuma rağmen, Afganistan’daki istikrarsızlıktan kaçmaya çalıştılar. Son dönemde Afganistan’dan ayrılanlar, daha önce komşu ülkelere yerleşmiş olan 2,2 milyon Afgan mülteciye eklendiler.

Kriz anları dışında görmezden gelinen Afgan göçünün, hem küresel hem de yerel perspektifleri dikkate alan daha derin bir anlayışı gerektirdiğine inanıyoruz. Bu amaçla, IFEA ve GAR olarak, Afgan göçünün çeşitli yönlerini konuşmak ve tartışmak üzere yarım günlük bir konferans düzenliyoruz. Hibrit formatta yapılacak bu toplantı hem zoom üzerinden online olarak izlenebilecek, hem de IFEA’nın Beyoğlu’ndaki salonunda yerinde takip edilebilecek.

Konferans, Prof. Orhan Deniz, Dr. Sibel Karadağ ve Dr. Angeliki Dimitriadi’nin katılımıyla, Afgan göçmenlerin göç güzergahlarının farklı noktalarındaki (İstanbul, Van, Yunanistan’daki) durumlarını ele alacakları bir panel ile başlıyor. Ardından, bu alanda yirmi yılı aşkın süredir araştırmalarına devam eden Prof. Alessandro Monsutti'nin Afgan hareketliliğinin küresel ve yerel boyutları hakkında yapacağı kapanış konuşması ve soru-cevap kısmıyla tamamlanacak.

Konferans sırasında, zoom üzerinden Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.

Katılım için buradan kayıt olabilirsiniz: https://forms.gle/AwtxqresgXLApe3aA

 

PROGRAM

16.30-16.45 – Hoşgeldiniz konuşmaları

16.45-17.45 PANEL

Prof. Dr. Orhan Deniz (Van 100. Yıl Üniv)

Afgan göçmenlerin Van'da sınır geçiş pratikleri ve kentte tutunma stratejileri

Dr. Sibel Karadağ (Kadir Has Üniv & GAR)

İstanbul'un Hayaletleri: Güvencesizliğin Sınırında Afganlar

Dr. Angeliki Dimitriadi (ELIAMEP)

Arafta ve istenmeyen: Yunanistan'daki Afgan mülteciler

16.45- 18.15 – Soru-Cevap

18.15-18.30 – Ara

18.30-19.15 – Kapanış konuşması : Prof. Alessandro Monsutti

Homo itinerans: Afgan Hareketliliğinin Küresel Etnografisine Doğru

19.15- 20.00 – Soru-Cevap

19.45-20.00 – Kapanış

 

 

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Orhan Deniz (Van 100. Yıl Üniv)

Afgan göçmenlerin Van'da sınır geçiş pratikleri ve kentte tutunma stratejileri

Atatürk Üniversitesi coğrafya bölümü mezun olan Deniz, 1993 yılından beri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünde görev yapmaktadır. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent 2016 yılında Profesör unvanını alan Deniz,  çalışmalarını ağırlıklı olarak düzensiz göç ve güvenlik üzerine sürdürmektedir.  Uzun yıllardan beri uluslararası göçün önemli bir kavşağı olan Van’da, göç araştırmalarının kurumsallaşması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezinin kurulmasına öncülük etti. Ayrıca,  Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş çalışmalarında da aktif olarak görev aldı. Halen görev yaptığı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi müdürlüğü görevlerini yürütmekte olan Deniz, Türkiye’nin doğu sınırının coğrafi yapısı, sınırın coğrafi yapısıyla düzensiz göç akımları arasındaki ilişki, göçmen ağları, göçün aktörleri ve güvenlik konuları üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

 

Dr. Sibel Karadağ (Kadir Has Üniversitesi – GAR)

İstanbul'un Hayaletleri: Güvencesizliğin Sınırında Afganlar

Sibel Karadağ, Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktor öğretim üyesidir. Ayrıca 2021/2022 Mercator-IPC Üyesidir. Karadağ, doktora derecesini 2020 yılında Koç Üniversitesi'nden “Monitoring Migration, Governing Borders in the Aegean Sea: An Etnographic Study of Practices, Subjectivities and Narratives” başlıklı teziyle aldı. Doktora araştırmasını tamamladıktan sonra MiReKoç'ta Horizon 2020 ADMIGOV projesinde postdoc olarak çalıştı ve aynı zamanda araştırmalarını GAR çatısı altında sürdürdü. 2018/2019 akademik yılında Yale Üniversitesi'nde Fulbright Fellow olarak görev yaptı. İlgi alanları temel olarak eleştirel güvenlik ve sınır çalışmaları, göç ve hareketlilik, insancıllık siyaseti, egemenlik ve vatandaşlık, sosyal ve politik teoridir. Karadağ, Sosyal ve Siyasal Bilimler alanında lisans derecesini ve Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi'nden, bir diğer yüksek lisans derecesini ise Jean Monnet Bursu ile LSE'den Sosyal Politika alanında almıştır.

 

Dr. Angeliki Dimitriadi (ELIAMEP)

Arafta ve istenmeyen: Yunanistan'daki Afgan mülteciler

Angeliki Dimitriadi, ELIAMEP'te Kıdemli Araştırmacıdır. Düzensiz göç, sığınma, göçmen hareketleri ile caydırıcılık ve koruma politikaları arasındaki etkileşimle ilgilenen bir siyaset bilimcidir. Araştırması Avrupa, özellikle de ön hat ülkeleri ve geçiş ülkeleri (Türkiye) üzerinedir. Ekim 2015 ile Nisan 2016 arasında Berlin'deki Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde (ECFR) göç ve iltica politikası üzerine misafir araştırmacı olarak bulundu. Hakemli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır ve sonuncusu “Irregular Afghan migration to Europe: at the margins, looking in” (Palgrave, 2018) başlıklı iki kitabın yazarıdır.

 

Prof. Alessandro Monsutti (The Graduate Institute of International and Development Studies)

Homo itinerans: Afgan Hareketliliğinin Küresel Etnografisine Doğru

Alessandro Monsutti, Cenevre Uluslararası ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü Antropoloji ve Sosyoloji Bölümü'nde profesördür. Yale Üniversitesi'nde Araştırmacı (2008-2010), MacArthur Vakfı'ndan bursiyer (2004-2006) ve Viyana Üniversitesi'nde (2012, 2021), Arizona Eyalet Üniversitesi, Tempe'de (2014) ve Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Viyana’da (2020) misafir öğretim üyesi/araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Merkezi Araştırmacısı ve Paris'teki Institut Convergences Migrations'da Uluslararası Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca UNHCR gibi çeşitli uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarında danışman olarak çalıştı. 1990'ların ortalarından beri Afganistan, Pakistan ve İran'da çok sahalı araştırmalar yürütmüştür. Ardından araştırmasının coğrafi kapsamını Batı ülkelerine göç eden Afganları da kapsayacak şekilde genişletti. Güncel araştırma alanları arasında: Ortaya çıkan egemenlik ve küresel yönetişim biçimlerinin bir örneği olarak Afganistan'da yeniden yapılanmanın ekonomi politiği; Avrupa'daki sığınmacılar ve mülteciler; kentsel mahallelerdeki göçmenler ve göçmen olmayanlar; Avrupa ve Güney Asya'daki sınır bölgelerinin değişen doğası.