GAR Göç Araştırmaları Derneği olarak, Mart – Temmuz 2022 tarihleri gerçekleştirdiğimiz "Suriye’den Göçün Onuncu Yılında Sivil Toplum Deneyiminin Değerlendirilmesi" konulu araştırmanın bulgularını 19 Kasım 2022 tarihinde Salt Galata'da gerçekleştireceğimiz panel ile paylaşıyoruz. 

Dr. Besim Can Zırh ve Dr. Esra Demirkol Colosio'nun proje koordinatörleri, Dr. Cansu Akbaş Demirel, Dr. Lülüfer Körükmez ve Dr. Didem Danış'ın araştırmacı olarak yer aldığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Gaziantep’te yürüttüğümüz araştırma kapsamında 40 sivil toplum kuruluşundan 44 temsilci ile yüz yüze ve çevrimiçi araçlarla görüşmeler gerçekleştirdik.

Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye’nin desteğiyle yürüttüğümüz bu araştırma ile Suriye’den göçün onuncu yılında Türkiye’de farklı kapsam ve yöntemlerle göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin sürece ve geleceğe ilişkin görüş, gözlem, beklenti ve politika önerilerinin bütünsel bir çerçeveden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

19 Kasım 2022 Cumartesi Salt Galata'da görüşmek üzere!

 

Etkinlik Programı

 

15.30, Hoşgeldiniz ve giriş

15.45-17.00, Rapor sunumu

17.00-17.20, Kahve molası

17.20-18.20, Soru-cevap ve tartışma

 

Yer

Salt Galata, Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421 İstanbul Türkiye