aMiMo IFEA/GAR Seminerleri Serisi 2022-2023 “Sınırlar ve Ötesi”

Sınırsız Dünyadan Duvarlı Dünyaya: Türkiye Merkezli Bir Değerlendirme

22 Kasım 2022 Salı  – 18:30 Online

Hakan Ünay - Göç Araştırmaları Vakfı (GAV)

Bu çalışmada sınırsız dünyadan (borderless world) duvarlı dünyaya (walled world) geçiş, Türkiye merkeze alınarak sorgulanmaktadır. Sınırsız dünya, özellikle Berlin Duvarı’nın yıkılışı sonrasında küreselleşmenin sembol kavramlarından biri haline gelmiştir. Ancak bu durum çok uzun sürmemiş, 21. yüzyılla birlikte dünya genelinde coğrafya fark etmeksizin devletler göçe karşı sınırlarını duvarla kapatma yarışına girmiştir.Bu çalışmada Türkiye gerek göç güzergahındaki hedef ve transit bir ülke olması gerekse sınırlarının çoğunun duvarlarla çevrili olması nedeniyle, duvarlı dünyanın üyelerinden biri olarak incelenmektedir. Nitekim Türkiye bir taraftan sınırlarına duvar inşa edilen bir ülkeyken diğer taraftan da bizzat kendi sınırlarına duvar inşa etmektedir. Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ülkeler tarafından Türkiye sınırları tel örgü ve duvarlarla kapatılmıştır.Türkiye ise Irak, Suriye ve İran sınırlarına duvar inşa etmektedir. Duvarların inşasında temel motivasyon düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemektir.

Çalışmada göç, geleneksel olmayan güvenlik yaklaşımı bağlamında değerlendirilirken, göçe karşı inşa edilen duvarların felsefi arka planı için ise Foucault’nun iktidar teknolojileri kavramından yararlanılmaktadır. Çalışmada “duvar”, sadece fiziki bir politika aracı olarak değil teorik ve felsefi arka planı ile bir iktidar teknolojisi olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmayla, “sınırsız” dünyanın artık “duvarlı” bir dünya haline geldiği ve dünyanın duvarlarla çevrili ülkelerinden biri haline gelen Türkiye’nin sınır yönetiminin sınır ve duvarlar bağlamında eleştirel analizi ortaya konulmaktadır. 

Hakan Ünay: Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir. Aynı zamanda Haziran 2019’dan bu yana Göç Araştırmaları Vakfı’nda (GAV) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisansını Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden “Berlin Duvarı’nın Yıkılışından Yeni Duvarların İnşasına: Realist Perspektiften İsrail-Filistin ve Türkiye-Suriye Duvarlarının Analizi” başlıklı tezini başarıyla savunarak 2021 yılında tamamlamıştır. Temel çalışma konuları; sınır yönetimi, devletlerin göç ve sınır politikaları ve küreselleşmedir. Özellikle sınır alanında uzmanlaşmak için araştırmalarına devam ederken, çalışmalarını saha araştırmaları ile desteklemektedir. Son olarak Edirne ve Van’da sınır hattında yaptığı saha çalışmasını raporlaştırarak GAV bünyesinde yayınlamıştır. Buna ek olarak sınır alanında Türkçe ve İngilizce çok sayıda konferans bildirisi, makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Kayıt için tıklayınız.