Göç Araştırmaları Derneği (GAR)

Ayrımcılığı ve Tacizi Önleme Politika Belgesi [1]

 1. Amaç ve Kapsam

Göç Araştırmaları Derneği (GAR), ayrımcılık ve/veya tacize karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir. Amacımız, insan onuruna saygılı ve eşitlikçi; ayrımcılık ve/veya taciz korkusu olmadan çalışılabilecek bir ortam sağlamaktır. Bu politika belgesi, yönetim kurulu ve dernek üyeleri, gönüllüler ve geçici olarak istihdam edilen kişi/lerin herhangi bir ayrımcılığa ve/veya tacize maruz kaldıklarını hissettiklerinde izlemeleri gereken prosedürleri ve süreçleri içerir.

Dernek üyelerimizden ve gönüllülerimizden birbirlerine karşı saygılı davranmalarını, buna aykırı davranışlarını gidermelerini ve ortadan kaldırmalarını bekleriz. Özellikle yaş, cinsiyet, dil, din, inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, vatandaşlık, siyasi görüş, sosyal statü veya etnik köken ile ilgili her türlü taciz ve/veya ayrımcılık iddiasını ciddiye alacağız. Tüm ayrımcılık ve/veya taciz iddiaları, dernek üyeleri ve gönüller için olası kurum içi soruşturma ve inceleme usulünün işletilmesinin bir gerekçesi olarak görülecektir. Bu politika dernek üyeleri, gönüllüler ve geçici olarak dernek bünyesinde istihdam edilen kişi/ler ile derneğin bağışçısı, danışmanı, davetlisi ve misafiri olan kişiler için de geçerlidir.

 1. Ayrımcılık nedir?

Ayrımcılık, bir kişiye cinsiyet, yaş, etnik köken veya engellilik gibi kanunla korunan bir kişisel özellik nedeniyle olumsuz davranmaktır. Ayrımcılık doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilir. Doğrudan, bir kişi veya gruba, kanunla korunan bir kişisel özellik nedeniyle benzer durumdaki başka bir kişi veya gruba göre daha az olumlu davranıldığında gerçekleştirilir. Dolaylı olarak ayrımcılık ise, kanunla korunan kişisel özelliklere sahip kişileri dezavantajlı hale getirme etkisi olan bir gereklilik, koşul veya uygulama getirildiğinde ortaya çıkar.

 1. Taciz nedir?

Taciz, bireyin onurunu zedeleyen, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam oluşturan istenmeyen davranışlardır. Yaş, cinsiyet, engellilik, din, cinsel yönelim, uyruk veya bireyin herhangi bir kişisel özelliği ile ilgili olabilir. Sürekli veya münferit bir olay olabilir. Buradaki temel sorun, eylemlerin veya yorumların alıcı tarafından küçük düşürücü ve kabul edilemez olarak görülmesidir.

Taciz örnekleri şunları içerir:

 • kötü niyetli söylentiler yaymak veya söz ya da davranışlarla birine hakaret etmek,
 • dışlama,
 • haksız muamele,
 • gücün veya pozisyonun kötüye kullanılması,
 • istenmeyen cinsel yaklaşımlar, dokunma, vb.

 

Taciz mutlaka yüz yüze olmak zorunda değildir, yazılı iletişim, görsel resimler, e-posta, telefon ve diğer yollarla gerçekleşebilir.

 1. Cinsel taciz nedir?

Cinsel taciz, tacizin spesifik ve ciddi bir şeklidir. Bir kişinin rahatsız, aşağılanmış veya korkutulmuş hissetmesine neden olması beklenebilecek istenmeyen cinsel davranıştır. Cinsel taciz fiziksel, sözlü veya yazılı olabilir. Şunları içerebilir:

 • bir kişinin özel hayatı veya görünüşü hakkında bu kişinin açık rızası olmaksızın kendisine veya üçüncü bir kişiye yöneltilen yorumlar
 • birine rızası olmadan dokunmak, okşamak veya sarılmak
 • müstehcen yorumlar veya şakalar
 • rahatsız edici ekran koruyucular, fotoğraflar, vb.
 • cinsel içerikli hakaretler veya alaylar
 • ısrarcı görüşme talepleri
 • cinsel ilişki talepleri
 • müstehcen e-postalar veya mesajlar göndermek
 • fiziksel ve cinsel saldırı gibi davranışlar.

Bir kişinin uygunsuz davranışın gerçekleştiği sırada itiraz etmemesi, o kişinin davranışa rıza gösterdiği anlamına gelmez. Tüm dernek üyeleri, gönüllüler ve geçici olarak istihdam edilen kişiler, cinsel tacizle ilgili olarak aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Cinsel taciz için tek bir olay yeterlidir - tekrarlanması gerekmez. Tüm cinsel taciz olayları – ne kadar büyük veya küçük olursa olsun veya işin içinde kim olursa olsun – dernek yöneticilerinin hızlı ve uygun şekilde yanıt vermesini gerektirir.

GAR, bir kişiyi rahatsız etmeyen yorum ve davranışların bir başkasını rahatsız edebileceğinin farkındadır. Bu politika, tüm dernek üyelerinin, gönüllülerinin ve geçici istihdam edilen kişilerin sınırlarına saygı duymasını gerektirir.

 1. Sorumluluklar

Herhangi bir ayrımcılık ve/veya tacizin yaşanması durumunda, GAR:

 • soruna neden olan herhangi bir davranış şikayetini hassas bir şekilde ele alır,
 • dernek içerisinde uygunsuz davranışların farkına varıldığında hızlı ve uygun şekilde müdahale eder,
 • adil bir soruşturmayı sağlamak için mümkün olduğunca gizlilik ilkesine saygı gösterir,
 • gerekirse diğer gönüllü/topluluk örgütleri/savunucuları ile irtibat kurar,
 • ayrımcılık ve taciz konularında farkındalık sağlar,
 • dernek üyelerini, gönüllüleri ve geçici istihdam edilen kişileri bu politika belgesinde yer alan hususlar ve burada yer verilen sorumluluklar hakkında bilgilendirir.

 

 1. Ayrımcılık ve/veya taciz durumunda ne yapmalı?

Ayrımcılık ve/veya taciz olayları doğası gereği karmaşık olabilir. Karşılaştığınız ayrımcılık ve/veya taciz ile ilgili konularda şikayet süreci başlatmak isterseniz GAR size bu konuda yardımcı olacaktır. Tüm başvurular ve başvuruların değerlendirildiği süreç gizli tutulacaktır. Ayrımcılık ve/veya tacize maruz kaldığını düşünen dernek üyeleri, gönüllüler ve geçici olarak istihdam edilen kişiler, başvurusunu GAR Yönetim Kurulu üyelerinden birine iletebilir. Şikayet sürecini başlatmak için e-posta yoluyla belirlenen dernek üyesine başvurunun gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan başvurular, tamamen gizli ve mümkün olan en kısa sürede soruşturulacaktır.

 

[1] Bu belge hazırlanırken faydalanılan dokümanlar:

https://www.tog.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/TOG-Cinsel-Şiddet-Politika-Metni.docx.pdf

https://www.karakutu.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/KD_-Cinsel-tacizi-ve-saldiriyi-onleme-Politika-belgesi.pdf

https://www.pembehayat.org/hakkimizda/detay/5/taciz-politika-belgesi

https://cinselsiddetlemucadele.org/2020/09/29/csmd-cinsel-taciz-ve-siddet-politika-belgesi/ 

http://cts.ankara.edu.tr/yonerge-2/ 

https://citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-saldiriya-iliskin-tanimlar