GAR Akademi Bahar 2023 Dönemi

Seçimlere Giderken Göç ve Siyaset 

Göçmen Karşıtlığı: Teori, Partiler ve Tutumlar

Dr. Ezgi Elçi – Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

4-11-18 Nisan 2023 | 18.00-20.00

Kayıt olmak için tıklayınız.  

Özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de kurulan GAR Akademi, yoluna 2023 Bahar döneminde de iki ayrı ders serisi ile devam ediyor.

Seçimlere doğru giderken göç ve siyaset ilişkisini ele alacak olan ve FES Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirilecek Bahar 2023 ders serisi, Dr. Ezgi Elçi tarafından verilecek olan üç haftalık "Göçmen Karşıtlığı: Teori, Partiler ve Tutumlar" başlıklı ders ile başlayacak.

Bu ders göçmen karşıtlığı üzerine son dönemde yapılmış teorik tartışmaları ve görgül araştırmaları konuya ilgi duyan katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle son 10 yılda savaş ve yoksulluk gibi sebepler ile ekonomik olarak diğer ülkelerden daha müreffeh olan Batılı ülkelere yaşanan göç dalgaları, bu gelişmiş ülkelerdeki göçmen karşıtı popülist aşırı sağ partilerin ve grupların gerek siyasi gerekse kamusal alanda daha görünür olmasını beraberinde getirmiştir. Artan göçmen karşıtlığı hem siyasette hem de gündelik hayatta daha sık karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Bu derste ilk olarak göçmen karşıtlığına teorik bir giriş yapılacak ve daha sonra özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden örnekler ile karşılaştırmalı olarak göçmen karşıtlığının yüksek olduğu vakalara değinilecektir. İkinci oturumda partilerin göçmen karşıtlığını ideolojik olarak nasıl benimsediğine ve partilerin göçmen karşıtı politikalarına değinilecektir. Son oturumda ise kitlesel düzeyde seçmen nüfusunun göçmen karşıtı tutum ve değerlere ve bu tutumları etkileyen faktörlerin neler olduğuna değinilecektir. Dersin haftalık programı aşağıdaki gibidir:

4 Nisan 2023 – GÖÇMEN KARŞITLIĞI: TEORİ VE VAKALAR

Göçmen karşıtlığı, temelde göçün kısıtlanmasını savunmak olarak tanımlanabilir. Genel olarak göçmen karşıtlığı göçü homojen toplumlara, liberal değerlere ve refah devletinin varlığına bir tehdit olarak görürken ve bu tehdide karşı yeni gelen grupların dışlanması gerektiğini savunur. Dersin ilk bölümü göçmen karşıtlığı teorisini ele alırken daha sonra göçmen karşıtlığına örnek vakaları tanıtarak devam edecektir.

11 Nisan 2023 – GÖÇMEN KARŞITI PARTİLER

Dersin ikinci bölümü göçmen karşıtı partileri, bu partilerin yürüttükleri siyaseti ve diğer partilerden ne ölçüde farklılaştıklarını ele almaktadır. Göçmen karşıtı partilerin genel olarak tek bir amacı savunduğu düşünülse de özellikle son dönemde farklı alanlarda da politika yaptıkları görülmüştür. Yine bu partilerin kullandıkları dil ve eylemler diğer partilerden farklılık göstermektedir.

18 Nisan 2023 – GÖÇMEN KARŞITI TUTUMLAR

Dersin üçüncü ve son bölümü seçmen nezdindeki göçmen karşıtı tutumları ve bu tutumları nelerin etkilediğini tartışmaktadır. Kitlelerin sahip olduğu göçmen karşıtı tutum ve değerler, kendi yaşam tarzı ve düşüncesine tehdit olarak görüldüğü ölçüde artarken kendini ait gördüğü grup kimliği ve bu kimliğin dışında kalan grupları ayrı birer homojen yapı olarak görürler. Grup dışındaki topluluğun ise dışlanması gerektiğini savunur.

Dr. Ezgi Elçi

Ezgi Elçi, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden aldı. Daha önce, Fulbright bursuyla Georgia Üniversitesi'ndeki Küresel Sorunları Araştırma Merkezi'nde (GLOBIS) misafir öğrenci araştırmacı olarak bulundu. Siyasal davranış ve siyasal iletişim üzerine odaklanmaktadır. Popülizm, göçmen karşıtlığı, otoriterleşme, kolektif nostalji, sivil-asker ilişkileri, Türkiye’deki mülteciler ve azınlıklar hakkında çalışmaları bulunmaktadır. British Journal of Political Science, European Political Science Review, International Political Science Review, Journal of Ethnic and Migration Studies, Disasters, Southeast European and Black Sea Studies gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

KAYNAKLAR/OKUMA ÖNERİLERİ

Aknur, M., & Saylan, İ. (2021). Batı Avrupa’da Popülist Radikal Sağ Partiler. Nobel.

Elçi, E. (2022). Göçmenlere Karşi Tutumlarin Parti Tercihlerine Etkisi: Türkiye Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(Özel Sayı), 46-73.

Mudde, C. (2022). Günümüzde Aşırı Sağ. Nika Yayınevi.

Mudde, C. & Rovira Kaltwasser, C. (2019). Popülizm: Kısa Bir Giriş. Nika Yayınevi.

Müller, J. W. (2017). Popülizm Nedir? İletişim Yayınları.