GAR Akademi Bahar 2023

Seçimlere Giderken Göç ve Siyaset 

Yurt Dışından Oy Kullanma ve Siyasi Partilerin Ulus Ötesi Mobilizasyonu: Türkiye Örneği

Dr. İnci Öykü Yener-Roderburg

25 Nisan-2 Mayıs-9 Mayıs 2023 | 18.00-20.00

Kayıt olmak için tıklayınız. 

Özgür ve yenilikçi bilginin kâr amacı gütmeden ve kurumsallık adı altında baskılanmadan üretilmesine ve eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasına imkân tanıyacak bir alan açma hedefiyle Haziran 2020’de kurulan GAR Akademi, yoluna 2023 Bahar döneminde de iki ayrı ders serisi ile devam ediyor.

Seçimlere doğru giderken göç ve siyaset ilişkisini ele alacak olan ve FES Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen GAR Akademi Bahar 2023 ders serisi, Dr. İnci Öykü Yener-Roderburg tarafından verilecek olan “Ülke Dışından Oy Kullanma ve Siyasi Partilerin Ulusötesi Mobilizasyonu: Türkiye örneği” üst başlıklı ders ile sona erecek.

Bu ders, 2012 yılında Türkiye seçim yasasında yapılan ve genel seçimlerde yurtdışından oy kullanmaya izin veren değişikliklerden yola çıkarak bu değişikliklerin diasporanın siyasallaşmasına ve seçimlere etkilerini aktarmayı amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye’deki siyasi partilerin bu yeni oluşmuş seçmen kitlesi için yurtdışı yapılanmalarını nasıl şekillendirdiklerini teorik çalışmalara referansla tartışacaktır. Son olarak, derste Almanya ve Fransa özelinde gerçekleşen kalitatif araştırmalar yorumlanacaktır. Partilerin taban örgütlenmeleri arasında farklar ve seçme-seçilme hakkı olmayan diaspora mensuplarının etki düzeyleri de dersin odağında olacaktır.

25 Nisan 2023 – Yurtdışı İkametiyle Oy Kullanma

2 Mayıs 2023 – Türkiye Diasporası Ve Oy Verme Davranışları

9 Mayıs 2023 – Türkiye Merkezli Siyasi Partilerin Ulusötesi Mobilizasyonu 

Dr. İnci Öykü Yener-Roderburg

Şu anda Dortmund Üniversitesi Göç Sosyolojisi Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. İnci Öykü Yener-Roderburg, doktora derecesini Duisburg-Essen Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi (cotutelle) alanında almıştır. Uzmanlık alanı yurtdışı seçmen davranışları, yurtdışı seçim mobilizasyonu, seçim güvenliği gibi konular olan Dr. Yener-Roderburg'un bu konularla ilgili hakemli dergi ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır.

Master eğitimini Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Dr. Yener-Roderburg yakın zamana kadar Kriz Sonrası Avrupa'da Göç, Ulusötecilik ve Sosyal Güvenlik konulu ERC projesinde (Liège Üniversitesi, Belçika) araştırmacı olarak görev almış ve EHESS-Paris'te (Fransa) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.