GAR olarak geçtiğimiz ay tamamladığımız “Göçmenlerin İstanbul’daki Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Önündeki Engeller ve Kolaylaştırıcılar" isimli araştırma raporunu sunmak üzere 19 Kasım Perşembe saat 18.30’da online bir toplantı düzenliyoruz.

Araştırma ekibinden Dr. Polat Alpman’ın sunumu sonrasında göçmenlerin sağlığa erişimi konusunda uzman üç değerli katılımcı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Deniz Mardin ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik göçmen sağlığı konusunda değerlendirmelerini paylaşacaktır.

Toplantıya katılım için linkteki formu doldurarak kayıt yaptıranlara toplantı günü zoom linki e-mail yoluyla gönderilecektir.

19 Kasım 2020'de gerçekleşen toplantının kaydını bu linkten izleyebilirsiniz.